Vsendy šňyga nasulo

1.
Vsendyj šňyga nasulo, nasulo
a šňyg taki bjyľučki,
co by cysto dokola, co by cysto dokola
mjal Jezusek maľučki.

2.
Vjater zadul, zadymkal, zadymkal
syčke dro̲zki, hodňicki,
ino jednom zostavjyl, ino jednom zostavjyl,
do Jezusa kapľicki.

3.
A z potoko̲f haň doľe, haň doľe,
glos še ozval serdecny,
ošpjyvalo še syčko, ošpjyvalo še syčko,
hvala či Jezu vjecny.

4.
Ľecom no̲tki zločiste, zločiste,
ľecom kazdom doľinom,
podňyš se roncke džečino, podňyš se roncke džečino,
zegnaj go̲raľo̲f milo.