Vejze me, sokoľe

vjyrhova

1.
Vejze me, sokoľe, pod skřidelko svoje.
[:Zaňyš me v te strone, skjyľ kohaňe moje.:]

2.
Pofukuj, poduhuj, viaterku gruňovy,
[:vyfukuj, vyduhuj, myšľe z mojyj glovy.:]