Spod tego javora voda čece

1.
[:Spod tego javora voda čece,:]
[:pojdze džyfce ku mňe, pojdze džyfce ku mňe, napijes še.:]

2.
[:Ňebedem, Jaňicku, ňebedem pič,:]
[:bo bystra vodžicka, moje krasy z ľicka mogla by zmyč.:]

3.
[:Pojdze, džyfce, ku mňe, ňeboj ze še,:]
[:ucalujem ľicka, bo mňe šibeňicka ceka v ľeše.:]

4.
[:Ňek ze če tam ceka, Jaňicku moj,:]
[:moje krasne ľicka vykupjom Jaňicka i bedžes moj.:]

5.
[:Ňepomozom ľicka, ani krasa,:]
[:bo jest okradzone, moje džyfce drogje, bank i kasa.:]