Špjyvala by ja se

1.
Špjyvala by ja se, špjyvala, špjyvala,
[:keby mi moja mač robič ňekazala.:]

2.
Aľe mi, moja mač, robič nakazuje,
[:mňe še od roboty moj glošicek psuje.:]