Spala byk, spala

poľka

1.
Spala byk, spala, aľe ňe sama,
s Paňynkom Maryjom, s jaňo̲leckama.
Jesce byk na to pešňicke dala,
keby ja s Paňynkom Maryjom spala.

2.
Džyfcyno koha če třek hlopako̲v,
džyfcyno koha če třek hlopako̲v.
Jeden ma bogatstvo, drugi pjynknošč,
třeči ma vjernošč i vzajemnošč.

3.
Džyfcyno, ňekohaj bogatego,
džyfcyno, ňekohaj zbyt ladnego.
Bogatstvo i ladnoš, to pomiňe,
vernoš, vzajemnoš ňezagiňe.