Šedžala cyganka

vaľc

1.
Šedžala cyganka poza křakem,
tenskňyla džyfcyna za hlopakem.
[:Ja byk či, cyganko, vro̲zyč dala,
kebyš mi pravde povedžala.:]

2.
Džyfcyno koha če třek hlopako̲v,
džyfcyno koha če třek hlopako̲v.
[:Jeden ma bogatstvo, drugi pjynknoš,
třeči ma vernošč i vzajemnošč.:]

3.
Džyfcyno ňekohaj bogatego
džyfcyno ňekohaj zbyt ladnego.
[:Bogatstvo i ladnoš to pomiňe
vernoš, vzajemnoš ňezagiňe.:]