Požyrala oknem

1.
Požyrala oknem, požyrala sybom,
[:ke mi uz ňepřišľi, to mi uz ňepřido.:]

2.
Na nasyj poľaňe zrdki še ščinajo,
[:goraľskim džyfcentom maje še stavjajo.:]

3.
Postavjyli maja tyj svojyj džyfcyňe,
[:ke go pudo zrucač, stofka jo ňemiňe.:]

4.
Ňespi ze, džyfcyno, maje še stavjajo,
[:jak ňeskoro staňes, maja ňedostaňes.:]