Povjydz mi Dunaju

vjyrhova

1.
Hej, povjydz mi Dunaju
i ty bystra voda,
[:hej, cy še uz vydač mom,
cy me esce skoda.:]