V rámci prípravy publikácie Pamjyntaj goraľu - Goralské piesne z Hladovky a Suchej Hory, bol uskutočnený rozhovor s Máriou Števuliakovou, rodenou Kubicovou, nar. 1921 a Annou Jurčiovou, rod. Jašovou, nar. 1937. Rozhovor viedol Miroslav Jurči, nar. 1958, autor publikácie Pamjyntaj goraľu. V Hladovke 9. 8. 1995.

 - Rozhovor 1. časť 

 - Rozhovor 2. časť

01. Křešňi moji, křešňi

02. Po doľiňe čihy vetřik povjyva

03. Modlitba - Co Poňezus čerpjal...

 

Počas nácviku Dievčenskej speváckej skupiny a príležitostnej goralskej muziky z Hladovky sa 18. 12. 2021 v triede ZŠ s MŠ v Hladovke uskutočnilo nahrávanie niekoľkých piesní. Nahral Miroslav Jurči, 1958

Naspievala: Dievčenská spevácka skupina Goral z Hladovky:
Viktória Harmatová (nar. 2003), Rebeka Harmatová (nar. 2000), Lívia Šimalová (nar. 2002), Simona Ogielová (nar. 2003), Veronika Masláková (nar. 2003), Magdaléna Hutlasová (nar. 2001), Rebeka Ogielová (nar. 2005)

Muzika:
Primáši: Adam Harmata (nar. 2000) a Andrej Kubica (nar. 2002)

kontry: Jakub Šprlák (nar. 2001), Gabriel Buš (nar. 2003), Andrej Brnušák (nar. 2002), Daniel Jančo (nar. 2003), 

Basa: Marián Vlčák (nar. 2003)

 Gvjazda jasna, Hladovka 18. 12. 2021

 Gvjazda jasna, verzia s muzikou, Hladovka 18. 12. 2021

 Ke ovjecki vartovaľi, Hladovka 18. 12. 2021

 Pamjyntaj go̲raľu, Hladovka 18. 12. 2021

 Scenče zdrovje, Hladovka 18. 12. 2021

 Vsendy šňyga nasulo, Hladovka 18. 12. 2021

 Všro̲d nocnyj čisy, Hladovka 18. 12. 2021

 Za koľende džynkujeme, Hladovka 18. 12. 2021

 Zvony zvoňo na Viľije, Hladovka 18. 12. 2021

Dňa 29. 11. 2009 bolo zorganizované stretnutie s mladou goralskou muzikou v zložení: 
Ľubomír Harmata, ml. (1993) - prim, Dušan Greštiak (1989) - kontry, Pavol Greštiak (1991) – basa 

Na stretnutí bolo v amatérskych podmienkach nahraných niekoľko goralských a vianočných piesní bez spevov.

 Do sopy, hej, pastyře, Hladovka 29. 11. 2008

  Fajna ja, fajna ja, Hladovka 29. 11. 2008

  Hej, od samučkik Tater, Hladovka 29. 11. 2008

  Hej, tam spod Tater, Hladovka 29. 11. 2008

  Ido hyry doľinom, Hladovka 29. 11. 2008

  Idžeme tu, idžeme, Hladovka 29. 11. 2008

  Kany če, kany če, Hladovka 29. 11. 2008

  Ľuľaj ze Ježiško, Hladovka 29. 11. 2008

  Narodžyl še nom, Hladovka 29. 11. 2008

  Od samučkik Tater, Hladovka 29. 11. 2008

  Po dva, Hladovka 29. 11. 2008

  Podžme pastyře, Hladovka 29. 11. 2020

  Polka, Hladovka 29. 11. 2020

  Po štyry, Hladovka 29. 11. 2008

  Scenšča, zdrovja, 29. 11. 2008

  Vitaj nom Boze zrodzony, Hladovka 29. 11. 2008

  Vjecna, Hladovka 29.11. 2008

  Všrod nocnyj čisy, Hladovka 29. 11. 2008

  Zbojecki, Hladovka 29. 11. 2008

Z času na čas boli pri rôznych príležitostiach zhotovené rôzne audio, alebo video nahrávky. Tie Vám prinášame buď v samostatných blokoch, alebo ako jednotlivé nahrávky na rôznych častiach stránok.