Hlásku vyslovuj ako hlásku medzi u a o - viac u: vo̲z -voz, ko̲ň - kôň, go̲ra - hora, žro̲dlo - žriedlo atď.
Hláska y sa používa v slovách, ako napr. ryba, mys, mlyn, pytač.
Používanie hlásky y. Hlásku napísanú pred y vyslovujeme ako samostatnú hlásku (b ako b, nie ako be, s ako s, nie ako es, atď.) a y nevyslovujeme - napríklad slovo byl = b-l, sycy = s-c-, dysc = d-sc.

 • ubľizyč
  Význam: ublížiť
 • uboc
  Význam: úboč, stráň
 • uceň
  Význam: učeň
 • ucesač
  Význam: učesať
 • učičeľ
  Význam: učiteľ
 • učiskač
  Význam: utískať
 • ucyč še
  Význam: učiť sa
 • učyrač
  Význam: utierať
 • učyrak
  Význam: uterák
 • učyrka
  Význam: utierka
 • udač
  Význam: udať
 • ugadno̲č
  Význam: uhádnuť
 • ugibač
  Význam: uhýbať
 • uho
  Význam: ucho
 • ujna
  Význam: ujčina, ujna
 • ukazač
  Význam: ukázať
 • ukraš
  Význam: ukradnúť
 • ulozne čeľe
  Význam: rastlina
 • umřič
  Význam: zomrieť
 • umyč
  Význam: umyť
 • umyč še
  Význam: umyť sa
 • upřende
  Význam: upradiem
 • uprety
  Význam: tvrdohlavý
 • upřonš
  Význam: upriasť
 • urvisko
  Význam: uvezisko
 • uscypno̲č
  Význam: uštipnúť
 • ušňi
  Význam: usni, zaspi
 • usno̲č
  Význam: zaspať
 • ustač
  Význam: ustať
 • ustaty
  Význam: ustatý
 • usyč
  Význam: ušiť
 • utopjyl
  Význam: utopil
 • utračič
  Význam: utratiť
 • uveřič
  Význam: uveriť
 • uvidžeč
  Význam: vidieť
 • uvijač še
  Význam: ponáhľať sa
 • uzyna
  Význam: pastierská desiata
 • uzytek
  Význam: úžitok