Hlásku vyslovuj ako hlásku medzi u a o - viac u: vo̲z -voz, ko̲ň - kôň, go̲ra - hora, žro̲dlo - žriedlo atď.
Hláska y sa používa v slovách, ako napr. ryba, mys, mlyn, pytač.
Používanie hlásky y. Hlásku napísanú pred y vyslovujeme ako samostatnú hlásku (b ako b, nie ako be, s ako s, nie ako es, atď.) a y nevyslovujeme - napríklad slovo byl = b-l, sycy = s-c-, dysc = d-sc.

 • rabkac
  Význam: rabkáč - detská hračka vydávajúca rapkavý zvuk
 • rač
  Význam: ratica
 • racyč
  Význam: ráčiť
 • racyj
  Význam: radšej
 • řadki
  Význam: riedky
 • radovač še
  Význam: tešiť sa
 • raf
  Význam: 1. obruč na kolese 2. hrebeň na zber lesných plodov
 • rafak
  Význam: hrebeň na zber lesných plodov
 • rafik
  Význam: ráf - zdrobnele
 • rajbač
  Význam: rajbať, drhnúť podlahu kefou
 • rajs
  Význam: ryža
 • rajtki
  Význam: nohavice (jazdecké)
 • řec
  Význam: reč
 • řečaska
  Význam: retiazka
 • řeka
  Význam: rieka
 • řemeslo
  Význam: remeslo
 • remeslo
  Význam: remeslo
 • řemjyň
  Význam: remeň
 • rencycki
  Význam: ručičky
 • renka
  Význam: ruka
 • renkavica
  Význam: rukavica
 • řepa
  Význam: zemiaky
 • revač
  Význam: plakať
 • řez
  Význam: rež
 • řezač
  Význam: rezať
 • řič
  Význam: zadok, (pej.) riť
 • řigač
  Význam: grcať
 • řizek
  Význam: rezeň
 • robič
  Význam: robiť
 • robota
  Význam: práca, robota
 • rodžič
  Význam: rodiť
 • rodžina
  Význam: rodina
 • ro̲g
  Význam: roh
 • rogaty
  Význam: rohatý
 • rogi
  Význam: rohy
 • rombač
  Význam: rúbať
 • roncka
  Význam: rúčka
 • roncki
  Význam: rúčky
 • řond
  Význam: rad
 • řondek
  Význam: riadok
 • ropuha
  Význam: ropucha
 • ro̲š
  Význam: rásť
 • rosa
  Význam: rosa
 • rosno̲č
  Význam: rásť
 • ro̲vnako
  Význam: rovnako
 • ro̲vno
  Význam: rovno
 • ro̲za
  Význam: ruža
 • ro̲zaňec
  Význam: ruženec
 • rozek
  Význam: rožok
 • ro̲zovy
  Význam: ružový
 • rozyjše
  Význam: rozijsť sa
 • rula
  Význam: rúra
 • rusač še
  Význam: hýbať sa
 • ryceč
  Význam: plakať
 • rygeľ
  Význam: plechová závora na dverách
 • ryhtovač
  Význam: chystať
 • ryma
  Význam: nádcha
 • ryna
  Význam: okapový žľab
 • rypač
  Význam: rýpať
 • rza
  Význam: hŕdza