Hlásku vyslovuj ako hlásku medzi u a o - viac u: vo̲z -voz, ko̲ň - kôň, go̲ra - hora, žro̲dlo - žriedlo atď.
Hláska y sa používa v slovách, ako napr. ryba, mys, mlyn, pytač.
Používanie hlásky y. Hlásku napísanú pred y vyslovujeme ako samostatnú hlásku (b ako b, nie ako be, s ako s, nie ako es, atď.) a y nevyslovujeme - napríklad slovo byl = b-l, sycy = s-c-, dysc = d-sc.

 • na džiš
  Význam: na dnes
 • nabjyrač
  Význam: naberať
 • naborgovač
  Význam: nakúpiť na dlh
 • nabozny
  Význam: nábožný
 • nabrušič
  Význam: nabrúsiť
 • nacas
  Význam: načas
 • nacastko
  Význam: kúsok cesta odložený na ďalšie pečenie (namiesto droždia)
 • načesony
  Význam: natešený
 • načongno̲č
  Význam: natiahnuť
 • nacysto
  Význam: načisto
 • nadňyš
  Význam: nadniesť
 • nado̲l
  Význam: nadol
 • naduhač
  Význam: nafúkať
 • nadurdžič še
  Význam: nahnevať sa (uraziť sa)
 • nadutošč
  Význam: nafúkanosť
 • nadyhač še
  Význam: nadýchať sa
 • nagaňač
  Význam: naháňať
 • nagi
  Význam: nahý
 • nagibač-še
  Význam: nahýbať sa
 • nagjonč
  Význam: nahnúť
 • nagľič še
  Význam: ponáhľať sa
 • naglos
  Význam: nahlas
 • nagňyvany
  Význam: nahnevaný
 • nagrabič
  Význam: nahrabať
 • nagrodžič
  Význam: nahradiť
 • nagvařač
  Význam: nahovárať
 • nahytro
  Význam: narýchlo
 • najbľizsy
  Význam: najbližši
 • naješ
  Význam: najesť
 • najľepsy
  Význam: najlepší
 • najmňyj
  Význam: najmenej
 • najmňyjsy
  Význam: najmenší
 • najonč
  Význam: najať
 • najvjyncyj
  Význam: najviac
 • najvjynksy
  Význam: najväčší
 • naklaš
  Význam: naklásť, založiť oheň
 • nako̲ňec
  Význam: nakoniec
 • nakoňič
  Význam: nakloniť
 • nakrajač
  Význam: nakrájať
 • nakro̲tko
  Význam: nakrátko
 • nakukno̲č
  Význam: nakuknúť
 • nakupovač
  Význam: nakupovať
 • naľač
  Význam: naliať
 • nalozyč
  Význam: naložiť
 • naľynkač
  Význam: naľakať
 • namacač
  Význam: namáčať
 • namavjač
  Význam: nahovárať (dievča) (pýtať za nevestu)
 • namešče
  Význam: námestie
 • namjasto
  Význam: namiesto
 • namjyřač
  Význam: namerať
 • namjyřič
  Význam: namieriť
 • namocyč
  Význam: namočiť
 • namo̲viny
  Význam: nahováračky (pytačky)
 • namydľič
  Význam: namydliť
 • namyšľony
  Význam: namyslený
 • naňic
  Význam: nanič
 • napadno̲č
  Význam: napadnúť
 • napajač
  Význam: napájať
 • napjonč
  Význam: napnúť
 • napocytač
  Význam: napočítať
 • napohytro
  Význam: napochytro
 • napoledňe
  Význam: napoludnie
 • napošro̲d
  Význam: naprostred
 • napuhno̲č
  Význam: napuchnúť
 • narahovač
  Význam: napočítať
 • naratač
  Význam: narátať, napočítať
 • naraz
  Význam: naraz, spolu s ...,
 • naro̲d
  Význam: národ
 • narodzeňe
  Význam: narodenie
 • narodzony
  Význam: narodený
 • narombač
  Význam: narúbať
 • naroncko
  Význam: náručie (sena, dreva)
 • naro̲vnač
  Význam: narovnať
 • našač
  Význam: nasiať
 • nasadžič
  Význam: nasadiť
 • nascenšče
  Význam: našťastie
 • naskocyč
  Význam: naskočiť
 • naskos
  Význam: šikmo
 • našľepo
  Význam: naslepo
 • našonkno̲č
  Význam: nasiaknuť
 • naspamjynč
  Význam: naspamäť
 • nasrany
  Význam: nahnevaný
 • nastompič
  Význam: nastúpiť
 • našyle
  Význam: nasilu
 • natargno̲č
  Význam: natrhnúť
 • naucyč še
  Význam: naučiť sa
 • navľyc
  Význam: navliecť
 • nazad
  Význam: nazad, naspäť, späť
 • nazloščič še
  Význam: nahnevať sa
 • naznacyč
  Význam: naznačiť
 • nazyvač
  Význam: 1. nazývať 2. žiť spolu, nažívať
 • ňebacyč
  Význam: nepamätať, nespomínať
 • ňebedžes
  Význam: nebudeš
 • ňebo
  Význam: 1. ňebo 2. obloha
 • ňebogi
  Význam: nebohy, mŕtvy
 • ňeboscyk
  Význam: nebožtík
 • ňebozec
  Význam: nebožiec - ručný vrták
 • ňebuc
  Význam: nerev, neplač
 • ňebylo
  Význam: nebolo
 • ňečyrpežľivy
  Význam: netrpezlivý
 • ňedavno
  Význam: nedávno
 • ňedockavy
  Význam: nedočkavý
 • ňeduzy
  Význam: neveľký
 • ňedžeľa
  Význam: nedeľa
 • ňehač
  Význam: nechať
 • ňehapač
  Význam: nechápať
 • ňehuc
  Význam: nechuč
 • ňehuč
  Význam: nechuť
 • ňek
  Význam: nech
 • ňemy
  Význam: nemý
 • ňenaviš
  Význam: nenávisť
 • ňenazrety
  Význam: 1. nenažraný, nenásytny 2. pažravý
 • ňenazyvaj go
  Význam: nenazývaj ho
 • ňeobjecal
  Význam: nesľúbil (SH)
 • ňeopaterny
  Význam: neopatrný
 • ňeplatny
  Význam: neplatný
 • ňepoko̲j
  Význam: nepokoj
 • ňepřistupny
  Význam: neprístupný
 • ňescenšče
  Význam: nešťastie
 • ňescensny
  Význam: nešťastný
 • ňeše
  Význam: nesie
 • ňešeme
  Význam: nesieme
 • ňesopo̲st
  Význam: fašiangy
 • ňespo̲r
  Význam: večerná omša
 • ňevjasta
  Význam: nevesta
 • ňevjy
  Význam: nevie
 • ňezalovač
  Význam: neľutovať
 • ňezaľycaj
  Význam: nezaliečaj
 • ňezbrnkaj
  Význam: neštrkoc, nezvon
 • ňežraly
  Význam: nezrely
 • ňic
  Význam: nič
 • ňič
  Význam: niť
 • ňičeľňice
  Význam: nitelnice na krosnách
 • ňicyč
  Význam: ničiť
 • ňik
  Význam: nik, nikto
 • ňikany
  Význam: nikde
 • ňizki
  Význam: nízky
 • no dy
  Význam: no veď
 • no̲čič
  Význam: nôtiť, pospevovať
 • nocľežňik
  Význam: nocľažník
 • noga
  Význam: noha
 • nošič
  Význam: nosiť
 • no̲ta
  Význam: melódia
 • novinki
  Význam: noviny
 • noviny
  Význam: noviny
 • no̲z
  Význam: nôž
 • noze
  Význam: nože
 • noze poč
  Význam: nože poď
 • nozka
  Význam: nôžka
 • nukač
  Význam: núkať
 • nyrka
  Význam: oblička
 • ňyš
  Význam: niesť