Hlásku vyslovuj ako hlásku medzi u a o - viac u: vo̲z -voz, ko̲ň - kôň, go̲ra - hora, žro̲dlo - žriedlo atď.
Hláska y sa používa v slovách, ako napr. ryba, mys, mlyn, pytač.
Používanie hlásky y. Hlásku napísanú pred y vyslovujeme ako samostatnú hlásku (b ako b, nie ako be, s ako s, nie ako es, atď.) a y nevyslovujeme - napríklad slovo byl = b-l, sycy = s-c-, dysc = d-sc.

 • mač
  Význam: matka, mama
 • macač
  Význam: máčať
 • mačeřina duska
  Význam: materina dúška (SH)
 • mačeřonka
  Význam: materina dúška (SH)
 • mačyř
  Význam: matka
 • mahařina
  Význam: mechúr (SH)
 • majontek
  Význam: majetok
 • majyř
  Význam: majer
 • makova baba
  Význam: makový koláč (SH)
 • maľař
  Význam: maliar
 • maľiňak
  Význam: malinčie
 • maľo̲vka
  Význam: maľba, (farba na stene)
 • malpa
  Význam: opica, niekedy neporiadná žena (SH)
 • maľučki
  Význam: maličký
 • maras
  Význam: blato, mláka, močiar
 • marčiňaki
  Význam: chryzantémy (SH)
 • marhef
  Význam: mrkva
 • markev
  Význam: mrkva
 • markotno
  Význam: smutno, trúchlivo, ľúto (SH)
 • marnošč
  Význam: márnosť
 • martvy
  Význam: mŕtvy
 • mary
  Význam: máry
 • marzno̲č
  Význam: mrznúť
 • mašč
  Význam: masť
 • mašľa
  Význam: mašľa
 • mašľak
  Význam: masliak (SH)
 • mašľaki
  Význam: masliaky (huby)
 • mašľanka
  Význam: nádoba na mútenie mlieka
 • masny
  Význam: mastný
 • matač
  Význam: mátať
 • materyja
  Význam: látka
 • mazač
  Význam: bieliť
 • mazač ščane
  Význam: bieliť stenu (vápnom)
 • meč
  Význam: mať (vlastniť)
 • mecyki (scebľe)
  image
  Význam: priečky rebrín na rebrináku
 • medza
  Význam: medza
 • medžany
  Význam: medený
 • medžvjydž
  Význam: medveď
 • meh
  Význam: mach
 • mencyč
  Význam: mučiť
 • menki
  Význam: muky (trápenie)
 • menteľ
  Význam: motýľ
 • merydzač
  Význam: prežúvať
 • merydzajo
  Význam: prežúvajú (ovce, kravy)
 • merynda
  Význam: merinda - zásoby jedla na cestu (v batôžku)
 • mesek
  Význam: páperie
 • mešoncek
  Význam: mesiačik
 • mešoncny
  Význam: mesačný
 • mgla
  Význam: hmla
 • migno̲č
  Význam: mihnúť
 • milošč
  Význam: milosť
 • miloščivy
  Význam: milostivý
 • miňač
  Význam: míňať
 • mincyř
  Význam: druh jednoramennej váhy
 • mino̲č
  Význam: minuť
 • misecka
  Význam: mištička
 • mišiglovjec
  Význam: netopier (SH)
 • miska
  Význam: miska
 • miškovač
  Význam: kastrovať (zviera)
 • mizno̲č
  Význam: miznúť
 • mižorka
  Význam: úzka ulička medzi drevenicami
 • mjano
  Význam: meno
 • mjara
  Význam: stará miera rovnajúca sa štvornásobku štvrtníka (SH)
 • mjasto
  Význam: mesto (mesto Trstená)
 • mjazga
  Význam: miazga
 • mjendlič
  Význam: zúbkatými doskami stláčať ľanovú látku
 • mjeryndzač
  Význam: prežúvať, žúvať (SH)
 • mjescanka
  Význam: Trstenčanka
 • mješonc
  Význam: mesiac
 • mjo̲d
  Význam: med
 • mjodove
  Význam: medové
 • mjydž
  Význam: meď
 • mjyndzy
  Význam: medzi
 • mjyňič
  Význam: meniť
 • mjynki
  Význam: mäkký
 • mjynta
  Význam: mäta (SH)
 • mjyřač
  Význam: merať
 • mjyrva
  Význam: drobné pozhrabované zostatky obilia dané na vrch "slonika" - "čiapka na snopkoch" (SH)
 • mjysač
  Význam: miešať
 • mjysač ofce
  Význam: miešať ovce
 • mjysař
  Význam: mäsiar
 • mjysce
  Význam: miesto
 • mjyso
  Význam: mäso
 • mľac
  Význam: mliečnik (SH)
 • mlacacka
  Význam: stroj na mlátenie slamy
 • mladňik
  Význam: mladý les
 • mľeč
  Význam: mlieť
 • mlo̲čič
  Význam: mlátiť
 • mlodno̲č
  Význam: mladnúť
 • mlody
  Význam: mladý
 • mlody pan
  Význam: ženích
 • mlotek
  Význam: kladivo
 • mľycny
  Význam: mliečny
 • mľyko
  Význam: mlieko
 • mlyn
  Význam: mlyn
 • mlynař
  Význam: mlynár
 • mnonč
  Význam: mnúť (prať v rukách)
 • mňyj
  Význam: menej
 • mo̲c
  Význam: môcť
 • mocař
  Význam: močiar
 • mocydlo
  Význam: močidlo
 • modľič še
  Význam: modliť sa
 • mo̲f
  Význam: hovor, modli sa
 • mo̲j
  Význam: môj
 • mondry
  Význam: múdry
 • monka
  Význam: múka
 • montny
  Význam: mútny
 • morda
  Význam: pysk, papuľa (SH)
 • mordovisko
  Význam: ťažká úmorná práca
 • moře
  Význam: more
 • moskaľ
  Význam: posúch
 • mostek
  Význam: mostík
 • moto̲r
  Význam: motor, auto
 • motorka
  Význam: motorka
 • mravceč
  Význam: mraučať, mňaučať
 • mrocno
  Význam: súmrak (SH)
 • mrovec
  Význam: mravec
 • mrovjec
  Význam: mravec (SH)
 • mrovjecňik
  Význam: mravenisko (SH)
 • mro̲z
  Význam: mráz
 • mrožič
  Význam: mraziť
 • mrozony
  Význam: mrazený
 • mruscyč še
  Význam: mračiť sa
 • mruzyč
  Význam: žmúriť
 • mščič še
  Význam: mstiť sa
 • Muckova
  Význam: chotárny názov v Hladovke
 • muha
  Význam: mucha
 • mul
  Význam: riedke bahno
 • muľař
  Význam: murár
 • mulatovač
  Význam: ponocovať, ponevierať sa (SH)
 • mur
  Význam: murovaný dom, múr (SH)
 • mušeč
  Význam: musieť
 • musec
  Význam: hviezdica prostredná (SH)
 • muzyka
  Význam: hudba, zábava
 • muzykant
  Význam: muzikant
 • my
  Význam: my
 • myč
  Význam: umývať, myť
 • mydľič
  Význam: mydliť
 • mydľič še
  Význam: mydliť sa
 • mys
  Význam: myš
 • myšľeč
  Význam: myslieť
 • myšľenka
  Význam: myšlienka
 • mytňik
  Význam: mýtnik, colník
 • myto
  Význam: mýto