Hlásku vyslovuj ako hlásku medzi u a o - viac u: vo̲z -voz, ko̲ň - kôň, go̲ra - hora, žro̲dlo - žriedlo atď.
Hláska y sa používa v slovách, ako napr. ryba, mys, mlyn, pytač.
Používanie hlásky y. Hlásku napísanú pred y vyslovujeme ako samostatnú hlásku (b ako b, nie ako be, s ako s, nie ako es, atď.) a y nevyslovujeme - napríklad slovo byl = b-l, sycy = s-c-, dysc = d-sc.

 • kabačik
  Význam: kabátik
 • kabaňa
  Význam: šaty
 • kabaňka
  Význam: ženský kabátik zo súkna
 • kaco̲r
  Význam: káčer
 • kadžič
  Význam: kadiť, čmúdiť
 • kajhutňik
  Význam: ľavák
 • kaľendař
  Význam: kalendár
 • kaľeňica
  Význam: hrebeň strechy
 • kaľetka
  Význam: časť gorsetu, lajblíka
 • kaľhutňik
  Význam: ľavák
 • kaľicyč
  Význam: mrzačiť
 • kaľika
  Význam: mrzák, kalika
 • kamjyň
  Význam: kameň
 • kaňak
  image
  Význam: klobúk
 • kaňva
  Význam: kanva
 • kapce
  image
  Význam: kapce
 • kapeľus
  image
  Význam: klobúk
 • kapkač
  Význam: kvapkať
 • kaplan
  Význam: kaplán
 • kapľica
  Význam: kaplnka
 • kapľicka
  Význam: kaplnka - malá
 • kapuščisko
  Význam: pole na pestovanie kapusty
 • karakon
  Význam: šváb
 • karcma
  Význam: krčma
 • kark
  Význam: krk
 • karmič
  Význam: kŕmiť
 • kašňa
  Význam: 1. skriňa
 • kavovy
  Význam: hnedý
 • kazateľňica
  Význam: kazatelnica
 • kce
  Význam: chce
 • kceč
  Význam: chcieť
 • kelbaska
  Význam: klobása
 • keľo
  Význam: koľko
 • keľusek
  Význam: pohárik
 • keseň
  Význam: vrecko na nohaviciach, šatách
 • kičicki
  Význam: bahniatka
 • kidač gno̲j
  Význam: vyhadzovať hnoj z maštale
 • kierňicka
  Význam: nádoba na mútenie masla (SH)
 • kijaň
  Význam: drevený mlat
 • kiľof
  Význam: kyjak
 • kiscane
  Význam: kyslé (mlieko)
 • kisno̲č
  Význam: kysnúť
 • kistka
  Význam: ozdoba (brmbolec) na nohaviciach, na ohlávke
 • kivač
  Význam: mávať
 • kľajbas
  Význam: ceruzka
 • klaňica
  Význam: klanica (na voze)
 • klat
  Význam: klát
 • kľavy
  Význam: neschopný
 • klembko
  Význam: klbko
 • kľeryk
  Význam: bohoslovec
 • klo̲č
  Význam: zapíjať (prasa)
 • kloda
  Význam: klada
 • kľonč
  Význam: kliať, hrešiť, nadávať
 • kľo̲ska
  Význam: kaša
 • klo̲tka
  Význam: 1. visiaci zámok 2. ohryzok na hrdle
 • kľuc
  Význam: kľúč
 • kľucarka
  Význam: kľučiarka
 • kľucka
  Význam: kľučka
 • kľyntba
  Význam: kliatba
 • kľysce
  Význam: kliešte
 • knapki
  Význam: ženy zaoberajúce sa tkaním, tkáčky
 • koc
  Význam: koč
 • koca labka
  Význam: plesnivec alpský
 • kočyrbka
  Význam: jarabina
 • kohučak
  Význam: štiaveľ kyslý (kobylišťav)
 • kolacyk
  Význam: koláčik, múčnik
 • ko̲lecko
  Význam: názov figúry v tanci - v goralskej polke
 • kolek
  Význam: kolík
 • koľenda
  Význam: koľada
 • koľiba
  Význam: koliba
 • kolki
  Význam: kolky
 • kolomaž
  Význam: kolomaž
 • kolovro̲tek
  Význam: kolovrátok
 • kolysač
  Význam: kolísať
 • kolyska
  Význam: kolíska
 • koľysko
  Význam: koliesko
 • kompaňija
  Význam: skupina, partia
 • ko̲ň
  Význam: kôň
 • kondžo̲lka
  Význam: praslička
 • kondžyľ
  Význam: kúdeľ (priadza navinutá na praslici)
 • ko̲ňec
  Význam: koniec
 • ko̲ňicyna
  Význam: ďatelina
 • konsek
  Význam: kúsok
 • ko̲pa
  Význam: kopa
 • kopač
  Význam: kopať
 • kosalka
  Význam: prútený košík
 • kosař
  Význam: košiar, ohrada pre ovce v poli
 • kosarňica
  Význam: košík na jedlo
 • koščeľňik
  Význam: kostolník
 • koščo̲l
  Význam: kostol
 • košič
  Význam: kosiť
 • košľavy
  Význam: nešikovný (špotavo chodí)
 • ko̲stka
  Význam: členok
 • kosuľa
  image
  Význam: košeľa
 • kosyk
  Význam: košík
 • kosyna
  Význam: 1. prútený kôš, ktorý sa vkladal do rebrináka 2. silná vysoká žena
 • kot
  Význam: kocúr
 • křak
  Význam: kriak
 • křenz
  Význam: kňaz
 • křesany
  Význam: názov goralského tanca - kresany
 • křešiva
  Význam: pestrá výšivka na mužských goralských nohaviciach
 • křešňi
  Význam: krstní rodičia
 • křesnymatka
  Význam: krstná mama
 • kret
  Význam: krt
 • křivo
  Význam: krivo
 • křizykovač
  Význam: prežehnávať
 • krohmaľ
  Význam: škrob
 • kromka
  Význam: skyva (chleba), kôrka
 • křo̲n
  Význam: chrén
 • kronzač
  Význam: krájať (kapustu)
 • krpce
  image
  Význam: krpce
 • křščiny
  Význam: krstiny
 • křyžvy
  Význam: triezvy
 • kšonz
  Význam: kňaz
 • kterendy
  Význam: kadiaľ
 • ktošik
  Význam: niekto
 • kuharka
  Význam: kuchárka
 • kuhyňa
  Význam: kuchyňa
 • kukelka
  Význam: vianočka
 • kumoska
  Význam: kmotra
 • kumoter
  Význam: kmotor
 • kupcyč
  Význam: obchodovať, kubčiť
 • kurce
  Význam: kurča
 • kurcenta
  Význam: kurčatá
 • kuřič
  Význam: 1. snežiť 2. gajčiť
 • kuřňa
  Význam: vyhňa
 • kurňik
  Význam: kurník
 • kutac
  Význam: kutáč
 • kvašne
  Význam: kyslé
 • kvašňica
  Význam: kapustnica
 • kvjatek
  Význam: kvietok
 • kyčicki
  Význam: 1. bahniatka 2. kytičky