Hlásku vyslovuj ako hlásku medzi u a o - viac u: vo̲z -voz, ko̲ň - kôň, go̲ra - hora, žro̲dlo - žriedlo atď.
Hláska y sa používa v slovách, ako napr. ryba, mys, mlyn, pytač.
Používanie hlásky y. Hlásku napísanú pred y vyslovujeme ako samostatnú hlásku (b ako b, nie ako be, s ako s, nie ako es, atď.) a y nevyslovujeme - napríklad slovo byl = b-l, sycy = s-c-, dysc = d-sc.

 • ide
  Význam: idem
 • idem ši napaľič
  Význam: idem si zakúriť (SH)
 • igla
  Význam: ihla
 • inac
  Význam: inač
 • inendy
  Význam: inde, inokadade
 • inendyj
  Význam: inde (SH)
 • insy
  Význam: iny, inši
 • interes
  Význam: záujem
 • Význam: ísť
 • išče
  Význam: iste
 • isto
  Význam: určite, isto, smelo
 • izba
  Význam: izba