Hlásku vyslovuj ako hlásku medzi u a o - viac u: vo̲z -voz, ko̲ň - kôň, go̲ra - hora, žro̲dlo - žriedlo atď.
Hláska y sa používa v slovách, ako napr. ryba, mys, mlyn, pytač.
Používanie hlásky y. Hlásku napísanú pred y vyslovujeme ako samostatnú hlásku (b ako b, nie ako be, s ako s, nie ako es, atď.) a y nevyslovujeme - napríklad slovo byl = b-l, sycy = s-c-, dysc = d-sc.

 • habarka
  Význam: habarka - druh varešky na robenie zátrepky
 • hackovač
  Význam: háčkovať
 • hacyk
  Význam: háčik
 • hadzač
  Význam: hádzať
 • haf
  Význam: sem
 • Haj
  Význam: chotárny názov v Hladovke
 • haj
  Význam: háj
 • Hajňica
  Význam: chotárny názov v Hladovke
 • hajny
  Význam: horár
 • hajžeľ
  Význam: záchod
 • hak
  Význam: hák
 • haľaburda
  Význam: 1. neporiadná žena - zmätkárka 2. neporiadný muž - zmätkár
 • haľaburdy
  Význam: nepotrebné veci - haraburdy
 • halupa
  Význam: chalupa, dom
 • haluski
  Význam: halušky
 • haľyř
  Význam: halier
 • hamovač
  Význam: brzdiť
 • hamuj
  Význam: brzdi
 • hamuľec
  Význam: brzda (na voze)
 • haň
  Význam: tam
 • haň ten
  Význam: tamten, ukazovacie zámeno
 • haň to
  Význam: tamto
 • hanbič še
  Význam: hanbiť sa
 • handľař
  Význam: priekupník
 • handra
  Význam: handra
 • handry
  Význam: 1. handry 2. šatstvo (pej.)
 • haňok
  Význam: hentam, tam
 • harmo̲ňija
  Význam: harmonika
 • haspra
  Význam: závora
 • havjar
  Význam: zdvihák
 • havok
  Význam: tu
 • hceč
  Význam: chcieť
 • hebst
  Význam: báza
 • hej
  Význam: áno
 • hejta
  Význam: pokrik na kone aby išli vpravo
 • herest
  Význam: väzenie
 • het
  Význam: preč
 • hixe
  Význam: pokrik na kone aby išli vľavo
 • hľadač
  Význam: hľadať
 • hľapno̲č
  Význam: capnúť, udrieť
 • hľastač
  Význam: chlastať
 • hľebňik
  Význam: chlebník
 • hľipač
  Význam: chlípať
 • hlo̲d
  Význam: chlad
 • hlodno
  Význam: chladno
 • hlop
  Význam: chlap
 • hlopec
  Význam: chlapec
 • hlopski
  Význam: chlapsky
 • hľyb
  Význam: chlieb
 • hľyv
  Význam: chliev
 • hmura
  Význam: mrak, oblak
 • hmura še
  Význam: mračí sa
 • hned
  Význam: hneď
 • hočka
  Význam: hocikde, kade-tade (SH)
 • hočkany
  Význam: hocikde
 • hodňik
  Význam: chodník
 • hodži do vas
  Význam: chodí do vás
 • hodžič
  Význam: chodiť
 • hodžjako
  Význam: hociako
 • homut
  Význam: chomút
 • hono̲r
  Význam: hrdosť (nadutosť, pýcha)
 • honorny
  Význam: pyšný, hrdý
 • Horne poľe
  Význam: chotárny názov v Suchej Hore
 • horoba
  Význam: choroba
 • hotař
  Význam: chotár
 • hovjado
  Význam: hovädo
 • hovjadzyna
  Význam: hovädzina
 • hrapinosek
  Význam: svetlonos
 • hrobacny
  Význam: chrobačný
 • hrobak
  Význam: chrobák
 • hromač
  Význam: chrámať
 • hromy
  Význam: chromý
 • hro̲ňič
  Význam: chrániť
 • hrosta
  Význam: chrasta
 • hruza
  Význam: hrôza
 • huč
  Význam: chuť
 • huceč
  Význam: hučať
 • hučič
  Význam: chutiť
 • hudno̲č
  Význam: chudnúť
 • hudoba
  Význam: chudoba
 • hudobny
  Význam: chudobný
 • hudy
  Význam: chudý
 • hudžina
  Význam: chudera
 • hukač še
  Význam: hučať sa (o statku)
 • hurka
  Význam: jaternica
 • hušač še
  Význam: hojdať sa
 • hustecka
  Význam: šatôčka
 • hvala
  Význam: chvála
 • hvaľič
  Význam: chváliť
 • hviľa
  Význam: chvíľa
 • hviľka
  Význam: chvíľka
 • hybaj
  Význam: poď, hybaj
 • hybjač
  Význam: chýbať
 • hyč
  Význam: chyť
 • hyčič
  Význam: chytiť
 • hyrny
  Význam: chýrny
 • hytač
  Význam: chytať
 • hytro
  Význam: rýchlo, chytro