Hlásku vyslovuj ako hlásku medzi u a o - viac u: vo̲z -voz, ko̲ň - kôň, go̲ra - hora, žro̲dlo - žriedlo atď.
Hláska y sa používa v slovách, ako napr. ryba, mys, mlyn, pytač.
Používanie hlásky y. Hlásku napísanú pred y vyslovujeme ako samostatnú hlásku (b ako b, nie ako be, s ako s, nie ako es, atď.) a y nevyslovujeme - napríklad slovo byl = b-l, sycy = s-c-, dysc = d-sc.

 • fabryka
  Význam: továreň, fabrika
 • fajcyč
  Význam: fajčiť
 • fajfa
  Význam: väčšia špuľka na pradivo (SH)
 • fajka
  Význam: fajka
 • fajny
  Význam: pekný (niekedy dobrý - jakiš ty fajny - aký si pekný, aký si dobrý)
 • fajront
  Význam: koniec pracovného času
 • fajta
  Význam: druh, rasa
 • faldy
  Význam: faldy, záhyby na sukni
 • faľfa
  Význam: väčšia špuľka na pradivo
 • faľfovňik
  Význam: stojan na cievky (SH)
 • famiľija
  Význam: rodina
 • farnoš
  Význam: farnosť
 • fartuh
  Význam: zástera (SH)
 • fatygovač še
  Význam: vadievať sa, zabŕdať
 • fcera
  Význam: včera
 • fcola
  Význam: včela
 • fcolař
  Význam: včelár
 • fertuska
  Význam: zástera
 • figeľ
  Význam: žart, vtip, trik, finta, švindeľ
 • fijalka
  Význam: šafrán (SH)
 • fiľc
  Význam: filc, druh hrubého plátna
 • financ
  Význam: colník
 • firang
  Význam: záclona
 • fiřštok
  Význam: zárubňa
 • fiškaľ
  Význam: právnik
 • fľajster
  Význam: 1. záplata 2. náplasť
 • fľak
  Význam: 1. fľak 2. škvrna 3. machuľa
 • fľaska
  Význam: fľaša, fľaška
 • fľinta
  Význam: puška
 • foľus
  Význam: stupy na ubíjanie súkna
 • foľušňik
  Význam: remeselník zaoberajúci sa spracovaním súkna
 • fořty
  Význam: 1. drevená dlážka, podlaha 2. dosky na podlahe
 • fotka
  Význam: fotografia
 • frajyř
  Význam: 1. frajer 2. nápadník 3. milenec 4. fičúr
 • frajyrka
  Význam: 1. frajerka 2. milenka
 • frk
  Význam: vtip, žart
 • fsa
  Význam: voš
 • fseľijakje
  Význam: všelijaké
 • fseľijako
  Význam: všelijako
 • fsendy
  Význam: všade
 • ftorek
  Význam: utorok
 • fuceč
  Význam: fučať
 • fudament
  Význam: základ
 • fuga
  Význam: škára, medzera
 • fujak
  Význam: fujavica
 • fujavica
  Význam: fujavica
 • fundament
  Význam: základ
 • fura
  Význam: fúra (naložený voz), veľa - veľa času...
 • furman
  Význam: furman
 • furt
  Význam: stále
 • futro
  Význam: 1. rám na dverách 2. podšívka na kabáte