Hlásku vyslovuj ako hlásku medzi u a o - viac u: vo̲z -voz, ko̲ň - kôň, go̲ra - hora, žro̲dlo - žriedlo atď.
Hláska y sa používa v slovách, ako napr. ryba, mys, mlyn, pytač.
Používanie hlásky y. Hlásku napísanú pred y vyslovujeme ako samostatnú hlásku (b ako b, nie ako be, s ako s, nie ako es, atď.) a y nevyslovujeme - napríklad slovo byl = b-l, sycy = s-c-, dysc = d-sc.

 • fabryka
  Význam: továreň, fabrika
 • fajcyč
  Význam: fajčiť
 • fajka
  Význam: fajka
 • fajta
  Význam: druh, rasa
 • faldy
  Význam: faldy, záhyby na sukni
 • famiľija
  Význam: rodina
 • farnoš
  Význam: farnosť
 • fartuh
  Význam: zástera (SH)
 • fcera
  Význam: včera
 • fcola
  Význam: včela
 • fcolař
  Význam: včelár
 • fertuska
  Význam: zástera
 • firang
  Význam: záclona
 • fiškaľ
  Význam: právnik
 • fľajster
  Význam: 1. záplata 2. náplasť
 • fľak
  Význam: 1. fľak 2. škvrna 3. machuľa
 • fľinta
  Význam: puška
 • foľušňik
  Význam: remeselník zaoberajúci sa spracovaním súkna
 • fořty
  Význam: 1. drevená dlážka, podlaha 2. dosky na podlahe
 • fotka
  Význam: fotografia
 • frajyř
  Význam: 1. frajer 2. nápadník 3. milenec 4. fičúr
 • frajyrka
  Význam: 1. frajerka 2. milenka
 • frk
  Význam: vtip, žart
 • fseľijako
  Význam: všelijako
 • ftorek
  Význam: utorok
 • fudament
  Význam: základ
 • fujavica
  Význam: fujavica
 • fundament
  Význam: základ
 • furman
  Význam: furman
 • furt
  Význam: stále
 • futro
  Význam: 1. rám na dverách 2. podšívka na kabáte