Hlásku vyslovuj ako hlásku medzi u a o - viac u: vo̲z -voz, ko̲ň - kôň, go̲ra - hora, žro̲dlo - žriedlo atď.
Hláska y sa používa v slovách, ako napr. ryba, mys, mlyn, pytač.
Používanie hlásky y. Hlásku napísanú pred y vyslovujeme ako samostatnú hlásku (b ako b, nie ako be, s ako s, nie ako es, atď.) a y nevyslovujeme - napríklad slovo byl = b-l, sycy = s-c-, dysc = d-sc.

 • džabel
  Význam: diabol
 • džad
  Význam: žobrák, neporiadný, neupravený a otrhaný muž
 • džadek
  Význam: dedko
 • džaduľa
  Význam: neporiadna, neupravená a otrhaná žena
 • džady
  Význam: 1. oblečenie - šaty, 2. bielizeň 3. nepotrebné veci
 • dže
  Význam: kde
 • džeči
  Význam: deti
 • džecki
  Význam: detský
 • džecko
  Význam: dieťa
 • džectvo
  Význam: detstvo
 • džedžič
  Význam: dediť
 • džedžina
  Význam: dedina
 • džeľeňe
  Význam: delenie
 • džeľič
  Význam: deliť
 • džerzak
  Význam: držiak
 • džešik
  Význam: niekde
 • džešonty
  Význam: desiaty
 • džešynč
  Význam: desať
 • dževjynčorňik
  Význam: krasovlas bezbyľový (SH)
 • dževjyndžol
  Význam: krasovlas bezbyľový (Púpava bezlodyžná)
 • džiki
  Význam: divý, divoký
 • džiki mak
  Význam: mak vlčí (SH)
 • džiki zajonc
  Význam: poľný zajac
 • džiš
  Význam: dnes
 • džisajsek
  Význam: dnešok
 • džisajsy
  Význam: dnešný
 • džiška
  Význam: dnes (SH)
 • džišok
  Význam: dnes
 • dživadlo
  Význam: divadlo
 • džnkovač
  Význam: ďakovať
 • džonslo
  Význam: ďasno
 • džo̲ra
  Význam: diera
 • džrgač še
  Význam: vešať sa (na voz)
 • džuba
  Význam: zobák (SH)
 • džubač
  Význam: 1. pichať 2. podpichovať
 • džubač še
  Význam: liahnuť sa
 • džubak
  Význam: bodliak, pichliač
 • Džubaso̲fki
  Význam: chotárny názov Hladovky
 • džvigač
  Význam: dvíhať
 • džvigno̲č
  Význam: dvihnúť
 • džvigno̲č švjatlo
  Význam: pridať svetlo
 • džvjyře
  Význam: dvere
 • džvjyrka
  Význam: dvierka
 • džyfce
  Význam: dievča
 • džyfcontko
  Význam: dievčatko
 • džyfcyna
  Význam: dievčina
 • džyfka
  Význam: 1. dcéra 2. dievka
 • džyň
  Význam: deň
 • džynkovač
  Význam: ďakovať