Hlásku vyslovuj ako hlásku medzi u a o - viac u: vo̲z -voz, ko̲ň - kôň, go̲ra - hora, žro̲dlo - žriedlo atď.
Hláska y sa používa v slovách, ako napr. ryba, mys, mlyn, pytač.
Používanie hlásky y. Hlásku napísanú pred y vyslovujeme ako samostatnú hlásku (b ako b, nie ako be, s ako s, nie ako es, atď.) a y nevyslovujeme - napríklad slovo byl = b-l, sycy = s-c-, dysc = d-sc.

 • dah
  Význam: strecha
 • dajče
  Význam: dajte
 • daľsy
  Význam: ďalší
 • daři še
  Význam: darí sa
 • daři še
  Význam: darí sa
 • darovač
  Význam: darovať
 • desco̲lka
  Význam: doštička
 • desecka
  Význam: doštička
 • deska
  Význam: doska
 • dloň
  Význam: dlaň
 • dlo̲tko
  Význam: dlátko
 • dlug
  Význam: dlh
 • dlugi
  Význam: dlhý
 • dlugo
  Význam: dlho
 • dluzny
  Význam: dĺžny
 • dobře
  Význam: dobre
 • dodžerzeč
  Význam: dodržať
 • dodžiš
  Význam: dodnes
 • doftedy
  Význam: dovtedy
 • dogvařič še
  Význam: dohovoriť sa
 • doho̲d
  Význam: dôchodok, penzia
 • dokeľa
  Význam: dokiaľ
 • doko̲ncyč
  Význam: dokončiť
 • do̲m
  Význam: dom
 • domagač še
  Význam: domáhať sa
 • doplatek
  Význam: doplatok
 • dopoledňa
  Význam: doobeda
 • dopřodku
  Význam: napred, dopredu
 • dopuščič
  Význam: dopustiť
 • doš
  Význam: dosť
 • dovidzeňa
  Význam: dovidenia
 • dozarty
  Význam: všetečný (SH)
 • dozrety
  Význam: všetečný
 • dozyč
  Význam: dožiť
 • drabina
  Význam: rebrík
 • drabinka
  Význam: rebrík
 • drazba
  Význam: dražba
 • dře še
  Význam: kričí
 • dřeč še
  Význam: kričať
 • dřeveňica
  Význam: drevenica
 • dřevjany
  Význam: drevený
 • dřevo
  Význam: drevo
 • dřo še
  Význam: kričia
 • drobcyč
  Význam: drobčiť - tancovať
 • dro̲ga
  Význam: cesta
 • drogi
  Význam: drahý
 • dro̲gova
  Význam: goralská pieseň - po ceste
 • dro̲t
  Význam: drôt
 • drozdze
  Význam: droždie
 • drugi raz
  Význam: nabudúce, druhý krát, druhý raz
 • druzba
  Význam: družba
 • druzka
  Význam: družička
 • druzyna
  Význam: družina
 • drvo
  Význam: dlhé drevo
 • durny
  Význam: namyslený, pyšný
 • dusa
  Význam: duša
 • dušič
  Význam: dusiť, škrtiť, kašľať
 • dyľe
  Význam: brvna v maštali, na ktorých stojí statok
 • dym
  Význam: dým
 • dynko
  Význam: vrchnák, pokrievka
 • dysc
  Význam: dážď
 • dyšeľ
  Význam: oje (na voze)