Hlásku vyslovuj ako hlásku medzi u a o - viac u: vo̲z -voz, ko̲ň - kôň, go̲ra - hora, žro̲dlo - žriedlo atď.
Hláska y sa používa v slovách, ako napr. ryba, mys, mlyn, pytač.
Používanie hlásky y. Hlásku napísanú pred y vyslovujeme ako samostatnú hlásku (b ako b, nie ako be, s ako s, nie ako es, atď.) a y nevyslovujeme - napríklad slovo byl = b-l, sycy = s-c-, dysc = d-sc.

 • Adamkova
  Význam: chotárny názov v Hladovke - raľa
 • aksamjyt
  Význam: zamat
 • almuzna
  Význam: almužna
 • ancikryst
  Význam: nepodarok, zloduch
 • aňi muk
  Význam: ticho, ani muk
 • apatyka
  Význam: lekáreň
 • arend
  Význam: nájom
 • asentyrka
  Význam: odvod mládencov na vojnu
 • aspom
  Význam: aspoň