Medzi rodinné a spoločenské zvyky patria aj zvyky počas svadieb, krstín a zábav.

Páračky a priadky

Organizovali sa len v zime, v niektorom dome v dedine. Stretli sa tu dievky z celej dediny. Keby niektoré dievča nebolo na páračky a priadky pozvané, bola by to pre ňu veľká pohana. Staršie ženy často rozprávali rôzne príbehy a zážitky, alebo si spoločne zaspievali. Mládenci si veľmi radi robili žarty zo žien a dievčat zúčastnených ma páračkách či priadkach. Popri páraní peria, každá dievka uvila pierko z páperia, ktoré darovala mládencovi a tým si zaistila tanec u mládencov, ktorí prichádzali na páračky s muzikou a so spevom tesne pred ukončením páračiek. Páračky a priadky boli často jedinou príležitosťou na spoločenské stretnutie mládeže. Častokrát sa v jednej miestnosti páralo, alebo priadlo a v druhej sa pri muzike spievalo a tancovalo.
V súčasnej dobe sa organizujú páračky v oveľa menšej miere a ich priebeh sa líši od páračiek v minulosti. Mládenci s muzikou sa na páračkách objavujú len zriedka.


 Izba ľudových tradícií, Hladovka, 15. 7. 2011. Rozprávania o domácich prácach, zvykoch a obyčajoch sa zúčastnili: Anna Petráková, Antónia Grešová, Anna Jurčiová, Angela Korčeková, Monika Šprláková Uličná, Augustín Šprlák Uličný, Anna Vnenková, Emília Šlosárová, Mária Kendralová.

Zvyky a obyčaje na svadbe

Svadba v minulosti len zriedka znamenala spojenie dvoch ľudí z lásky. Väčšinou to bolo spojenie dvoch majetkov.
Svadba mala niekoľko častí.
Nahováranie.
Niekto z rodiny mládenca bol poslaný rodičmi do domu mladej dievky na výzvedy. Súčasťou tejto návštevy bolo predloženie všetkých výhod, ktoré by plynuli z tohto manželstva.
Pytačky.
Väčšinou sa chodilo na pytačky večer, najlepšie v deň, keď bola v dedine zábava. Chlapec si v blízkosti domu svojho dievčaťa schoval pálenku. Vybral ju keď odprevádzal dievča zo zábavy domov. Mládenca v dome pohostili a ak sa rodičom zapáčil, poslali ho po svojich rodičov. Spoločne sa dohodli o majetkových záležitostiach. Na znak dohody po skončení návštevy, dievka zabalila mládencovi na cestu chlieb, makový koláč pre šťastie a šatku, znak toho, že sa stane jeho ženou.
Pozývanie svadobných hostí.
Hostia sa na svadbu pozývali niekoľkokrát. Prvé pozývanie bolo deň pred svadbou. Svadobných hostí pozývali mladomanželia. Mladý pár chodil oddelene. Druhý krát pozývali hostí družbovia včas ráno v deň svadby. Tretí krát pozývala hostí celá ženíchova a nevestina rodina.
Na svadbu sa pozývali všetci príbuzní, a mladí ľudia z celej dediny, ktorých pozývali družbovia.
Rozlúčka zo slobodou.
Uskutočňovala sa vždy deň pred sobášom. Družbovia priviedli do krčmy muzikantov a mladý pár. Tento večer patril až do polnoci len im. Lúčili sa zo svojimi priateľmi. Tento obyčaj sa označoval ako hranie mladuche na dobrú noc.
Odprosovanie.
Prebiehalo v dome ženícha i v dome nevesty nasledovne: ženích alebo nevesta kľačali pred rodičmi a opakovali slová, ktoré hovoril svedok:
Prosem vas po pjyrsy, po drugi, i po třeči ras,
co by šče mi racyli odpuščič.
Prosem vas pře pjynč Krystovyk ran Pana Jezusa,
ktore ožľal za nas gřysnyk a ňegodnyk,
co by šče mi racyli odpuščič.
Vy mamicko, vy tačicku, ty šostřicko i brat,
cala rodžina i cala druzyna i caly zastup.
Dajče mi ojcovskje pozegnaňe.

Po odprosovaní cestou do domu nevesty, svadobčania hádzali koláče okolostojacim preto, lebo nemohli vystúpiť zo svadobného sprievodu. Cestou hrala muzika a spievali sa svadobné piesne.
Čepčenie.
Začína sa o polnoci, kedy sa s mladuchou lúčia mladé dievčatá spievajúc piesne. Potom si spevom vypýtajú mladuchu vydaté ženy si. Krstná mam sníme neveste vienok z hlavy. Nevesta ho pobozká a podá ho družbom. Tí ho rozstrihajú na dve polovice. Každý si zoberie jednu a dá si ju za klobúk. Potom ženy obalia mladuchu do bielej plachty idú ju prezliecť do kroja. Po tomto obrade pokračuje zábava.
V minulosti hrala na celej svadbe goralská muzika a všetci svadobčania boli oblečení v slávnostných krojoch. V súčasnosti goralská muzika hrá už len pri čepčení a goralský kroj si obliekajú hlavne dievčatá a ženy, ktoré čepčia mladuchu.

Goralské zábavy

Kedysi sa zábavy organizovali v súkromných domoch, humnách a len pri goralskej muzike. Na zábavu prichádzali dievčence v skupinkách. Chlapci prichádzali neskôr i s muzikou. Mladí na zábavách stáli oddelene, mládenci na jednej strane, dievčence na druhej strane. Zábav sa zúčastňovali aj staršie ženy.
Keďže hrala goralská muzika tancovali sa tance drobny, křesany, vjecna, poľka, neskôr vaľc. Drobny tancoval vždy len jeden, najviac dva páry. Mládenec keď chcel tancovať musel basistovi vhodiť do basy peniaz. Cez prestávky mladí veľmi radi spievali za sprievodu heligónky, alebo bez inštrumentálneho doprovodu. Chlapci odprevádzali dievčatá domov len vtedy, keď mali pred svadbou.

 

Zvyky a obyčaje na jeseň

Jeseň je dosť smutným a tichým obdobím aj v ľudových zvykoch Hladovky a Suchej Hory. Najzaujímavejším sviatkom je pamiatka zosnulých. Zvyky na tento sviatok sú aktuálne ešte aj dnes.
Ďalším sviatkom je advent, ktorý je tiež plný ľudových zvykov.

Obyčaje pri uctievaní pamiatky zosnulých

Niekoľko dní pred týmto dňom sa najprv vyčistili a vyzdobili všetky hroby. Po obede sa na cintoríne zišla celá dedina. Spoločne sa pomodlili ruženec. Potom nasledovala pripravená slávnostná večera. Zvláštnosťou bolo, že predtým, ako išli všetci spať, gazdiná prestrela stôl tak, ako na večeru. To malo byť pohostenie pre mŕtve duše. Hovorilo sa, že tento večer duše zosnulých navštevujú príbytky svojich blízkych. Tento zvyk sa v niektorých rodinách dodržia ešte aj dnes. Stôl sa už síce neprestiera tak, ako na slávnostnú večeru, ale pripraví sa kúsok chleba či koláča a v džbáne voda.
O tomto dni existuje ešte jedna povera.
"Kedysi veľmi dávno žila v našej dedine jedna dievčina. Bola ako všetky mladé dievčatá, veľmi pojašená, do všetkého strašne náramná. Jedného dňa, bolo to práve 2. novembra pripravovala s mamou slávnostnú večeru. Čosi však zabudli kúpiť a preto matka poslala dcéru k susedom. Dievčina sa rozbehla. Skok sem, skok tu a už bola doma. Všetko bolo v poriadku, ale v noci sa dievčine prisnil sen. V tom sne videla všetkých svojich príbuzných, ktorí už boli mŕtvi, ako ležali na ceste pred ich domom. Zo zeme sa zodvihla tá najstaršia, pristúpila k dievčaťu a hovorí: "Prečo si dnes tak strašne utekala? Pozri sa, všetkých si nás prevrátila." Preto by sa v tento deň malo po cestách chodiť pomaly. Dušičky sa prechádzajú po dedine a navštevujú svojich príbuzných."
Obyčaje pri uctievaní adventu

Advent je prípravné obdobie štyroch týždňov pred Vianocami. Toto obdobie bolo obdobím odpočinku a zbieraním nových síl a životnej energie. Štyri týždne pred Vianocami sa nesmelo do poľa nič vyvážať, ani na poli nič robiť. Hovorilo sa, že v tom čase zem najviac oddychuje a netreba ju v tedy rušiť. V tom čase sa nerobili žiadne zábavy ani oslavy.

 

1. Zvyky a obyčaje na jar

Najpočetnejšou skupinou zvykov a obyčajov počas roka sú zvyky na jar. Toto ročné obdobie je symbolom prebúdzania sa prírody, nového života... S týmto prebúdzaním sú spojené i ľudové zvyky a tradície.

Začíname Smrtnou nedeľou, Kvetnou nedeľou, kvetným a veľkonočným týždňom. Súčasťou zvykov a sviatkov na jar sú aj zvyky spojené s jarnými prácami, vyoraním prvej brázdy a prvým vyháňaním oviec na pašu. Patrí tu aj veľmi obľúbené stavanie májov.

Zvyky a obyčaje na smrtnú nedeľu

Vyháňanie smrtky.
Na Smrtnú nedeľu, pred Veľkou nocou, chodili dievčatá po dedine so smrtkou. Obrad sa nazýval vyháňanie smrtky.
Tak ako mnohé iné zvyky, obyčaje či obrady, slúžili na zahnanie nejakého nešťastia, na zarieknutie niečoho zlého, tak aj týmto zvykom na Smrtnú nedeľu chceli ľudia vyhnať smrť so svojich príbytkov, aby sa im vyhýbala a celý rok ich nenavštívila. Celý obrad mal v sebe veľkú dávku tajomnosti a hoci to niekedy ľudia brali s humorom, predsa len verili, že im to pomôže.
Vyháňanie smrtky vyzeralo asi takto:
Mladé dievčatá, ktoré mali približne 14 rokov sa odeli do bielych plachiet. Jedna dievčina, väčšinou tá najstaršia, nosila smrtku. Smrtkou bola drevená žŕdka v znamení kríža. Mala oblečenú košeľu, sukňu a jednu topánku. Hlavu mávala vyrezanú z dreva.
S takto vyparádenou smrtkou chodili z domu do domu po celej dedine. Pravidlom však bolo, že keď ju niesli cez dedinu, bola celá zakrytá bielou plachtou, aby ju nikto nevidel. Povrávalo sa totiž, že kto ju uvidí odkrytú na ulici, ten do roka zomrie. Smrtka sa odkryla až vtedy, keď sa vošlo dnu, do domu. Podobne to bolo aj so spevom. Po dedine sa smrtka nosila v tichosti a spievať sa začalo až v dome pri odkrývaní smrtky. Spievalo sa po slovensky a najčastejšie pieseň Hora horí.

Hora horí
Hora horí, večne slúži,
čo sa na tých dveroch teľo dusí.
1.
Ak je dáky žobrák, almužne mu,
ak je dákych hostí idem k nemu.

2.
Ani som nie žobrák, ani hostí, l
en som ja smrtečka z ukrutnosti.

3.
Keď sa ja oblečiem, pekná budem,
od hlavy po päty biela budem.

4.
Na rúčky si vložím rukavičky,
na nôžky pančušky i črievičky.

5.
Na hlavu si vložím svú korunu,
potom si vyberiem krásnu pannu.

6.
Zvony budú zvoniť, hrať muzika
a družbovia budú rýľ, motyka.

Pochválen Pán Ježiš Kristus!

Niekedy spievali na tú istú melódiu aj iné slová. Touto piesňou ľudia uznávali, že nech robia čokoľvek smrti aj tak nikto neutečie. No aj napriek tomu dúfali, že ju môžu aspoň oddiaľiť.

HORA HORÍ
Hora horí, večne slúži,
čo sa na tých dveroch teľo dusí.

1.
Ak je dáky žobrák, almužnu mu,
ak je dáky hostí, do izby dnu.

2.
Ani som ňe žobrák, ani hosti,
len som ja smrtečka z ukrutnosti.

3.
Smrtečko, holubku, kdesi bola,
žes sa tele časy zabavila?

4.
Bola som v Inderi, od východu
viedla som cisára súdiť Bohu.

5.
Smrtečko, holubku, sadniže si,
zďaleka ty ideš, odpočiň si.

6.
Nebudem spočívať, treba ísti,
tebe, milý pane, súdiť viesti.

7.
Smrtečko, holubku, daruj mi to,
dám ti do pohára striebro, zlato.

8.
Ja nepýtam pohár striebra, zlata,
ale žiadam to, po čo som poslatá.

9.
Zapriahajte kone, služobníci,
pôjdeme po horách spolu všetci.

10.
Bláznivý človeče, čo to rečieš,
ty pred mojou kosou neutečieš.

11.
Hoc ty pôjdeš koňi a ja peši,
predsa ty neujdeš mojej kosy.

12.
O tvojich sto rokov môj jeden rok
a tvojich sto krokov môj jeden krok.


Spev slúžil na prilákanie smrti, ktorá v dome prebývala. Hovorilo sa, že keď smrť počuje spev a uvidí svoju napodobeninu vôjde (prevtelí sa) do nej. Dievčatá pri odchode smrtku zakryjú a tým uväznia i smrť v nej.
Za odmenu dostávali dievčatá peniaze. Niekde dostali 20 halierov, inde zase, kde boli bohatší ľudia aj celú korunu. So smrtkou sa chodilo od rána do večera, až kým sa neprešla celá dedina. Tento zvyk sa však nezachoval ani v Suchej Hore ani v Hladovke.

Zvyky a obyčaje na kvetný týždeň

Bol to týždeň, kedy sa upratovalo, presúšali periny, oblečenie, kroje. Hovorila sa, že keď sa to urobí v kvetnom týždni, bude všetko také krásne a voňavé ako kvet. Kvetný týždeň bol zakončený Kvetnou nedeľou. Ešte aj teraz sa v kvetnom týždni presúšajú periny a robia sa v domoch poriadky. Zachovali sa aj zvyky posväcovania bahniatok na Kvetnú nedeľu. Gazdovia tieto bahniatka ešte stále používajú pri požehnávaní svojich prác okolo gazdovstva.

Zvyky a obyčaje na Kvetnú nedeľu

Na Kvetnú nedeľu sa v kostole svätili bahniatka. Hovorievalo sa, že posvätné "kvetnonedeľné" bahniatka majú zázračnú moc. Preto sa dávali do brázdy, keď sa išlo prvý krát orať. Bahniatka sa dávali aj do vriec s jačmeňom a ovsom určeným na siatie. Keď išli ovce prvý krát, po tvrdej zime, na salaš, gazdovia nimi svätili a žehnali svoje stáda.

Zvyky a obyčaje na veľký týždeň

Po Kvetnej nedeli nasleduje veľký týždeň. Tento čas bol určený pre duchovnú a telesnú očistu. Držal sa prísny pôst. Málo sa jedlo, aj to bezmäsité jedlá. Ľudia chodili pravidelne do kostola.

Zvyky a obyčaje na Zelený štvrtok

Týmto dňom sa začínala veľkonočná slávnosť. Bolo sa treba zdržiavať mäsitých jedál, preto sa tento deň volal Zelený štvrtok. Jedli sa len zelené potraviny (šalát, špenát, kapusta, atď). Večer išli všetci do kostola na omšu. Tam sa slávnostne zamkli zvony aj orgán. Zvony nezvonili a orgán nehral. Namiesto zvonenia ráno, na obed a večer chodili školopovinní chlapci klepať a hrkať na rapkáčoch. Prešli vždy celou dedinou. Chlapci sa na to veľmi tešili. Táto situácia trvala až do Bielej soboty. Tento deň bol zvláštny aj tým, že sa ľudia schádzali o polnoci v kostole. Tu sa pomodlili a išlo sa na dro̲ski - na cesty. Dro̲ski preto, lebo sa so spevom obišli všetky kríže a pomníky v chotári. Pri každom kríži sa zastalo a ľudia sa modlili. Repertoár piesní bol obsiahnutý v katolíckych spevníkoch.
Po tejto časti obradu si všetci účastníci precesie išli nabrať vodu z potôčika, ktorý preteká obcou. Hovorilo sa, že táto voda má zvláštnu moc, lebo keď mučili Ježiša, zhodili ho z mosta do vody. Preto ľudia vchádzali do potoka, umývali si telo a hlavne miesta, ktoré ich boleli. Pili túto vodu, aby boli zdraví a speváčky aby dobre spievali. Pri umývaní sa hovoril i nasledovné slová:

Ta vodžicka cysta, od Jezusa Krysta.
Obmyva břyski, kořeňe,
obmyj i mňe, gřysne stvořeňe.

Vodu si nabrali aj do nádob a priniesli domov. Ráno, hneď ako všetci povstávali sa umývali v tejto vode. Hlavne však tí, ktorí neboli v noci na procesii (deti, nevládni a veľmi starí ľudia). Zbytkom vody sa poliali všetky kvety v celom dome.

Zvyky a obyčaje na Veľký piatok

V tento deň sa presádzali kvety, strihali stromčeky, aby dobre rástli, boli bujné a mali dobrú úrodu. Tento deň bol určený špeciálne na tieto práce. Iné roboty sa vykonávať nesmeli. Držal sa prísny pôst, len raz denne bolo dovolené sa dosýta najesť.

Zvyky a obyčaje na Bielu sobotu

Tento deň sa tak nazýva podľa plachty, ktorou ovinuli Ježiša keď ho snímali z kríža. Na Bielu sobotu gazdinky piekli, varili a maľovali vajíčka. Vajíčka sa farbili v odvare z cibuľových šupiek. Neboli žiadne špeciálne spôsoby zdobenia vajíčok. V sobotu večer sa išlo do kostola. Gazdiná si do batôžka nabalila rôzne potraviny (chlieb, syr, soľ, chren...). Pri omši farár posvätil tieto potraviny.

Zvyky a obyčaje na Veľkú nedeľu

Hneď ráno sa jedli posvätené potraviny. Najprv sa lízala soľ. Každý člen rodiny musel aspoň raz ochutnať, aby si vedel lepšie predstaviť veľké utrpenie Ježiša. Potom sa jedol chren, znak toho, že Kristovi dávali piť ocot. Z ostatných potravín (chlieb, syr, cibuľa a pod.) sa pripravili raňajky.
Všetky zvyky počas celého týždňa sa ešte stále u nás udržali a dodržiavajú sa. Na Bielu sobotu však ženy nenosia do kostola batôžteky s jedlom na posvätenie. Tento obyčaj sa takmer úplne vytratil, iba niektoré staršie gazdinky si do vrecka zabalili štipku soli, či kúsok chrenu. Dnes sa však toto svätenie jedál vykonávaju (ale v menšej miere) opäť. Gazdinky naplnia košíčky rôznym jedlom - slaninkou, klopásou, šunkou, varenými vajičkami, domácim maslom... a donesú ich na svätú omši počas ktorej sú tieto jedlá posvätené.  

Zvyky a obyčaje na Veľkonočný pondelok

Oblievačka sa začala už po polnoci. V tom čase sa mládenci stretávali buď v krčme, alebo v niektorej chalupe. Tu sa dohodli koho pôjdu vyšibať ako prvého, z ktorého konca dediny začnú. Nacvičili si piesne a okolo jednej hodiny po polnoci, prípadne neskôr už išli oblievať dievky súce na vydaj. Do rána prešli celú dedinu. Po dedine chodili spievajúc s heligónkou. Pred domom vždy zabúchali na dvere a spievali rôzne piesne, väčšinou slovenské. Dievka oblievačov vždy pustila dnu, inak by o nej hovorili, že je pohŕdavá. Mládenci obliali dievku vodou zo studne a vyšibali korbáčom. Potom nasledovalo pohostenie. Spoločne si ešte zaspievali. Mládenci, ktorí mali frajerky, ostávali u nich a ostatní sa pobrali ďalej. Výslužka za oblievačku nebola bohatá. Mládenec dostal stužku na korbáč. Vajíčka dostávali len v bohatších rodinách. Ráno a cez deň chodili po oblievaní len deti a najbližšia rodina.
V súčasnosti sa tento zvyk oblievačky zachoval presne v takej istej podobe. Mládenci aj teraz chodia oblievať dievky už od polnoci. Je to veľmi veselý a živý sviatok plný spevu, vody, voňaviek, korbáčov. Neraz sa na oblievačkách i tancuje. Ukážka veľkonočnej piesne:

Nepudem ku tobě
želony javoře.
Poľyvace ido
stojo na oboře.


Zvyky a obyčaje spojené s jarnými prácami

Orba, siatie
Ďalším zvykom, ktorý je iste veľmi zaujímavý, krásny a je prejavom hlbokej viery a pokory goralského človeka je obrad, ktorý sa konal vždy na jar, keď sa išlo prvý krát po tvrdej zime na pole, aby sa tam mohla vyorať prvá brázda. Ľudia si pôdu veľmi vážili aj keď jej úrodnosť nebola vždy vysoká. Museli veľmi ťažko pracovať, aby na hornatých Oravských holiach mohli niečo vypestovať. Ale oni boli vďační i zato málo, čo sa im urodilo. Tieto obyčaje okolo jarných prác na poli boli poznačené istou dávkou nábožnosti, vďaky a prosby o požehnanie a pomoc u Boha.
Prípravy sa začali už na Kvetnú nedeľu, kedy kňaz v kostole pri omši slávnostne posvätil bahniatka. Tie sa používali pri požehnávaní jarných prác. Predtým, ako sa išlo na pole, sa museli pripraviť vrecia s ovsom a jačmeňom určeným na siatie. Do týchto vriec sa pridal jeden konárik posvätených "kvetnonedeľných" bahniatok. Robilo sa to vraj preto, aby malo obilie také hrubé klasy ako bahniatka. Obrad pokračoval, keď bol kôň zapriahnutý vo voze a furman pripravený na odchod do poľa. Gazdiná vtedy zobrala zväzok bahniatok namočených vo svätenej vode a ňou v znamení kríža pokropila furmana, koňa i voz. Zbytkom svätenej vody obliala kolesá na pluhu, aby sa pri orbe nerozpadli. Takto vyzbrojený nádejou a vierou sa oráč vybral na pole. Tu sa ešte obrad zďaleka nekončil, ale pokračoval ďalej. Furman zapriahol koňa do pluhu a pred tým než vyoral prvú brázdu, požehnal koňa v znamení kríža. Potom si v čo najhlbšej pokore kľakol spolu s pohoničom na zem a spolu sa nahlas pomodlili. Po modlitbe vzal furman do svojich rúk za hrsť hliny zo zeme a potrel ňou hruď koňa, aby dobre ťahal a aby sa mu od chomúta nevytvorili rany. Po všetkých týchto ceremóniách sa začala tvrdá robota. Bahniatka potom zaoral do prvej brázdy.

Aj dnes sa nájdu v Hladovke i Suchej Hore gazdovia, ktorí dodržiavajú niektoré časti obradu na poli. Vo všeobecnosti sa však dá povedať, že sa tento zvyk vytráca z goralských rodín práve tak rýchlo, ako ľudia strádajú záujem o gazdovstvo a gazdovanie vôbec. Pri týchto, ale aj pri ďalších prácach na poli sa nikdy nestalo, že by niekto bol odišiel z poľa bez toho, aby pomohol svojmu susedovi. Často sa stávali situácie, že rodina skončila poľné práce napríklad na obed. Domov však prišli až večer. Prečo? Nuž preto, lebo cestou sa zastavili pri tých, ktorí potrebovali pomoc. Táto pomoc bola viditeľná nielen pri jarných prácach, ale pri robotách počas celého roka. Pri sušení sena, sadení a kopaní zemiakov, kosení a pod.

Prvé vyháňanie oviec na pašu
Prvé vyháňanie oviec bolo sprevádzané vždy veľkým spevom a muzikou. Bola to pre dedinu vždy veľká slávnosť. Najprv gazda spolu s gazdinou okadili svoje ovce rozpálenými uhlíkmi a potom ich prežehnali v znamení kríža svätenou zelinou, ktorú svätil farár 15. augusta v kostole. Bol to zväzok rôznych kvitnúcich voňavých rastlín. Tieto rastliny sa zbierali vždy na Jána. Po dedine prechádzali s veľkým spevom pastieri. Zastavili sa pri každom dome, kde stál gazda pripravený dať svoje ovce na starosť valachom na obdobie celej jari. Spievali sa rôzne goralské piesne.

Zvyky a obyčaje pri stavaní májov
Mesiac máj bol vždy mesiacom zamilovaných. Chlapci prejavovali k dievčatám svoju náklonnosť aj tak, že im stavali máje. Je to zvyk plný spevu, tanca, muzicírovania. Za dávnych čias sa nestavali máje tak, ako dnes. Mládenec, ktorý mal vážnejší záujem o niektoré dievča, si zavolal na pomoc svojich kamarátov a išli mu postaviť máj. Spievajúc a hrajúc na heligónke, či s muzikou, mládenci prišli pred dom, kde chceli postaviť máj. Na štít domu pribili malý stromček, alebo iba jeho vrcholec ozdobený stužkami. Ak sa v dome, kde mládenci chceli postaviť máj nesvietilo, chlapci máj nepostavili. Zhasnuté svetlo bolo znamením, že dievča neprejavilo záujem o postavenie mája a ani o mládencov. To sa však stávalo len zriedka. Dievky boli vždy veľmi hrdé, keď im mládenci postavili máj. Vždy ich hojne pohostili pálenkou, slaninou a pod. Ak dievča slabo pohostilo mládencov, tí jej už neprišli máj zhodiť. Pri stavaní májov sa spievali rôzne piesne. Boli však aj piesne určené priamo na túto slávnosť.  Tento obyčaj sa udržiava ešte aj dnes, no v oveľa menšej miere a už niekoľko rokov sa v obciach organizuje spoločné stavanie mája uprostred dediny. 
Ukážka piesne (SH):

Požyrala oknem,
požyrala sybom,
kje mi uz nepřišľi,
to mi uz nepřidom.

Na nasyj Poľaňe
zrdky še ščinajom,
go̲raľskim džyfcynom
maje še stavjajom.

Postavjyľi maja
tyj svojyj džyfcyňe,
kje go přido zrucač,
sto̲fka jo ňemiňe.

Maje še stavjajo
ňespi ze džyfcyno,
jak ňeskoro staňes,
maja ňedostaňes.

 

 

2. Zvyky a obyčaje v lete

V Hladovke a Suchej Hore bolo vždy veľa práce so sušením sena. Aj napriek práci si však ľudia našli čas sa na chvíľu zastaviť, zhlboka sa nadýchnuť a zo srdca si zaspievať. 

Zvyky a obyčaje na Jána

Sviatok Jána bol úzko spätý s liečivou silou prírody. Ľudia sa domnievali, že na Jána mali všetky liečivé rastliny zvlášť silné a blahodárne účinky. Preto už včas ráno v tento deň chodili dievky zbierať rosu. Pripisovala sa jej zvláštna čarovná moc. Dievky sa v nej umývali, aby boli celý rok zdravé, červené, pekní a vždy svieže ako ranná rosa na Jána. Hovorilo sa, že na Jána má rosa liečivé účinky. Starí ľudia si preto v tejto rose umývali miesta, ktoré ich boleli. Chodili po tráve bosí, aby ich netrápila reuma. Ľubovník a iné liečivé rastliny sa zbierali vždy na pravé poludnie. Hovorilo sa, že vtedy trhané majú najlepšie liečivé účinky. Na Jána bola najlepšia a najšťavnatejšia aj tráva pre dobytok. Aj dnes ešte, hlavne starší ľudia, chodia na Jána zbierať liečivé byliny.

Odpust - hody

V Hladovke býva odpust na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, ktorý býva 15. augusta. Na sviatok Premenenia Pána, ktorý je tiež v auguste, býva odpust aj v Suchej Hore. Slávnosti obidvoch sviatkov sa prekladajú na najbližšiu nedeľu. Zvykom je, že sa v každom dome pripraví malá hostina a pozvú sa príbuzní a dobrí známi z okolitých dedín. Aj počas týchto dní sa ešte aj dnes vyoblieka hlavne mládež do goralských krojov. Celá dedina sa takto vyobliekaná stretne na slávnostnej omši. Do liturgických spevov sa zapájajú nielen veriaci farnosti, ale aj spevokoly, hrá goralská muzika a spievajú sa aj goralské piesne. Tento zvyk je ešte stále živý v oboch goralských obciach.