Obyvatelia oboch obcí na dedičstvo svojich otcov nezabúdajú. Ešte aj dnes môžeme pri rôznych príležitostiach, najmä cirkevných sviatkoch, na svadbách a podobne vidieť najmä mladé dievčatá a ženy vyobliekané v prekrásnych krojoch kráčať do kostola, tančiť s mladuchou na svadbe. Mládenci a muži si však dnes svoj kroj neobliekajú až tak často. No nielen kroje sú tým, čo sa snažia obyvatelia uchovať. Snáď ani jedna udalosť, krst, svadba, spoločné stretnutie na salaši a podobne sa nezaobídu bez goralskej muziky, spevu, či tanca. Je treba poznamenať, že rodinné zvyky sa viac uchovávajú v Suchej Hore.

V Hladovka sa tradície - odkaz našich predkov darilo a darí udržiavať už dlhé roky. Okrem už zaniknutého ochotníckeho divadla a dychovej hudby patril medzi šíriteľov našej goralskej kultúry najskôr Folklórny súbor Goral, ktorý založil Števan Bonk a Emília Dudzíková v roku 1937 (?), ktorý Od roku 1952 až do roku 1975 pracoval pod vedením Petra Jurčiho s manželkou Annou a do roku 1980 pod vedením Štefana Kovaľáka, kedy skončil svoje verejné účinkovanie. Detský folklórny súbor Goral, ktorý vznikol pri základnej škole a ktorý založil Viktor Garbiar a Peter Jurči účinkuje dodnes. V jeho vedení sa vystriedalo niekoľko vedúcich. Najskôr Viktora Garbiara vystriedala v roku 1963 Anna Jurčiová a v roku 1992 sa stáva vedúcou súboru Jana Kučková. Tú v roku 1996 vystriedal Miroslav Jurči a v roku 2002 preberá vedenie Jana Vlčáková. V júli 2012 prevzala vedenie súboru súčasná vedúca súboru Anna Harmatová, ktorej výdatne pomáha celá rodina - manžel, dvaja synovia a dcéra a .

Medzi aktívnych obyvateľov obce, ktorí sa aktívne podieľajú na uchovávaní našej tradičnej kultúry patria hlavne rodiny členov goralskej muziky - rodiny: Harmatová, Kubicová, Bušová,... Už niekoľko rokov sa darí udržiavať viacčlennú goralskú muziku, ktorá vo svojich vystúpeniach veľmi často zaraďuje aj členov detskej goralskej muziky a takto sa aktívne podieľa na odovzdávaní tradícií z generácie na generáciu. 

S goralskými krojmi, piesňami, tancami a muzikou sa často stretávame v obci takmer pri každej menšej, či väčšej udalosti (príležitosti) v obci, akými sú napr. akcie: Uvítanie detí do života, stretnutia s dôchodcami, na Deň matiek, Deň rodiny, či pri rôznych cirkevných slávnostiach, ako sú krsty, svadby, odpustové slávnosti, polnočná sv. omša,....

Aj Suchá Hora sa môže pochváliť tým, že po ukončení pravidelnej činnosti folklórneho súboru Goral zo Suchej Hory v roku 1997 aktivizuje svoju činnosť spevácka zložka a tá inšpirovala ďalšiu mládež k tomu, že vzniká a dodnes aktívne pracuje Folklórna skupina Goral. Prvou vedúcou FSk sa stala Mgr. Jana Harmatová a vedúcim ľudovej hudby Karol Šimek. Dnes skupinu vedie Dominika Kukucová. Vidieť však môžeme i tých najmenších - žiakov materskej školy, či žiakov I. stupňa v Detskom folklórnom súbore Goralček, či žiakov druhého stupňa, ktorí tiež pracujú ako Detský folklórny súbor Goral zo Suchej Hory a sú takou prípravou dorastu pre mládežnícku Folklórnu skupinu Goral zo Suchej Hory. Vedúcou oboch posledne menovaných skupín je Dominika Kukucová.