Aňi tak v koščeľe organy ňegrajo

1.
Aňi tak v koščeľe organy ňegrajo
[:jako tjy go̲raľskie džyfcenta špjyvajo.:]

2.
Špjyvala by ja se, špjyvala, špjyvala,
[:kjeby mi moja mač robič ňekazala.:]

3.
Aľe mi moja mač robič nakazuje,
[:mňe še od roboty mo̲j glošicek psuje.:]


Pozn: o̲ - čítaj medzi "o" a "u"