Hora horí

Vynášanie smrtky - Morena
Na jar - na Smrtnú nedeľu pred Veľkou nocou chodili
dievčatá po dedine so smrtkou, ktorú mali na žŕdke
prikrytú plachtou a spievali:

Refr.:
Hora horí, večne slúži, čo sa na tých dveroch teľo dusí.

1.
Ak je dáky žobrák, almužnu mu, ak je dáky hostí, do izby dnu.

2.
Ani som ňe žobrák, ani hosti, len som ja smrtečka z ukrutnosti.

3.
Smrtečko, holubku, kdesi bola, žes sa tele časy zabavila?

4.
Bola som v Inderi, od východu viedla som cisára súdiť Bohu.

5.
Smrtečko, holubku, sadniže si, zďaleka ty ideš, odpočiň si.

6.
Nebudem spočívať, treba ísti, tebe, milý pane, súdiť viesti.

7.
Smrtečko, holubku, daruj mi to, dám ti do pohára striebro, zlato.

8.
Ja nepýtam pohár striebra, zlata, ale žiadam to, po čo som poslatá.

9.
Zapriahajte kone, služobníci, pôjdeme po horách spolu všetci.

10.
Bláznivý človeče, čo to rečieš, ty pred mojou kosou neutečieš.

11.
Hoc ty pôjdeš koňi a ja peši, predsa ty neujdeš mojej kosy.

12.
O tvojich sto rokov môj jeden rok a tvojich sto krokov môj jeden krok.

Potom zarecitovali:

Šmertecke nošime, o jajka prošime,
zeby šče nom dali a nezalovali.
Po dva, po tři dutki,
šmertecce na botki.
Bo jak nom nedače,
garki, miski pobijeme,
karcmařa vom vyzeňeme, ze vši, ze vši.
Tomu, kto im niečo dal (vajíčka a pod.), smrtku ukázali.
Tento zvyk sa však ani v Hladovke ani v Suchej Hore nezachoval.

Pieseň i básničku zapísala Anna Jurčiová, nar. 1937 - v roku 1978
od Rozálie Jašovej, (*1906, +1995) v Hladovke
a Anny Balekovej rod. Greštiakovej nar. 1912 v Hladovke. Notový zápis
podľa Anny Balekovej bol zhotovený v auguste 1995.

Zachovala sa aj táto pieseň, ktorú spievali spoločne
chlapci s dievčatami:

1.
Dobrý deň, mládenci, vinšujem ti, ja som sa starala najdulejší.

2.
Ja nejdem s tebou na výmluvu, ale bych rada byť nevestu tvu.

3.
Ty si taká stará, zubov nemáš, ja ťa nemilujem, veľmi šeptáš.

4.
Ty škaredá, strašná, iď mi z očí, namluv si staršieho v našej obci.

5.
Keď sa ja prichystám, krásna budem, od hlavy po päty biela budem.

6.
Na ruky si vložím rukavičky, na nohy pančušky i črievičky.

7.
Na hlavu si vložím svu korunu, potom si pohľadám krásnu pannu.

8.
Čo si zamilujem, to musí byť, musíš aj ty so mnou k sobášu ísť.

9.
Jako by ja s tebou k sobášu šiel, kebych muzikov i družbov mjel.

10.
Nestaraj sa o to, ja som na to, muzikov i družbov chystám na to.

11.
Zvony budú zvoniť, dve muziky a družbovia budú rýľ, motyky.

12.
Svadobný tatíček páter bude, Glória dominus spievať bude.

13.
Čo mne dnes, to mne dnes, vám zajitra, príde vás zachvátiť smrť ukrutná.

14.
Zostante tu s Bohom, pane milý, by ste tu bývali so mnou zdraví.

(Tieto druhé slová sa spievali na druhú časť melódie Hora horí.
Pieseň zapísala A. Jurčiová (nar. 1937) v roku 1978 - od Chovančákovej
asi 78-ročnej, zo Suchej Hory.)