Ej, zarosly hodňicki

1.
Ej, zarosly hodňicki, ej, zamuľyla voda,
[:ej, ktorendy hodzaľi, ej, Jaňickovje oba.:]

2.
Hej, zaro̲s juz hodňicek, ej, drobnym koprvasem,
[:ej, ktorendy jek hodžyl, ej, do džyfcyny casem.:]