Scenšče, zdrovje, poko̲j švjynty (Scenšče, zdrovje, pokoj švjynty)

1.
Scenšče, zdrovje, poko̲j švjynty vinsujeme vom,
syčkim ľudžom dobryj vo̲ľe, syčkim stvořeňom.
[:Z daľeka my idžeme, novine vom ňešeme,
ze še narodžylo džecko v mješče Betľeme.:]

2.
V jašľak ľezy som Syn Bozy, na slome v žime,
v čemnyj nocy o po̲l nocy Džecko ňevinne.
[:O, Ježišku maľučki, daj nom syčkim milošči,
by me rošľi v lasce k Tobje, ve vjaře, cnošči.:]