Aňi še mi, džyfcyno ňezaľycaj

1.
Aňi še mi, džyfcyno ňezaľycaj,
bo či še mi Pan Jezus ňeobjecal.
[:Ja se mom za vodom džyfcyne s urodom,
oj, džyfcyne s urodom, bedžes mojom.:]