Glemboka studžynka

1.
Glemboka studžynka, glemboko kopana
[:a při ňyj Kašynka jak vymaľovana.:]

2.
Stala při studžynce, vode nabjyrala,
[:o svojim kohanku, Jašynku, myšľala.:]

3.
Hodž bym če Jašynku ľen raz zobacyla,
[:to byk do studžynki za tobom skocyla.:]

4.
Najpjrv byk zručyla ten bjaly vjonecek,
[:cok sobje uvjyla s tyk bjalyk rožicek.:]

5.
Ňeskoce do čebje, studžynko glemboka,
[:zadaľeko do dna i žimna tam voda.:]

6.
Pocaluje ľistek, syroki dembovy,
[:razem s pozdrovjeňem ruce go do vody.:]

7.
Zaňyš go studžynko, do Jašinka mego,
[:povjydz mu ode mňe, ze cekom na ňego.:]