Džyfcyno cyjašik

1.
Džyfcyno cyjašik, ľubjo če juhaši,
[:ľubi če baca nas, podž s nami na salas.:]

2.
Slonko me ňepali, hej, dysca še ňebojim,
[:hej, na Jaňicka cekom, hej, pod javorem stojim.:]