Zvony zvoňo na Wiľije

v poľskom origináli "To już pora na Wigilię"
text: Wanda Chotomska, hudba: Zbigniew Preisner, 1999
úprava a preklad textu: Anna Hutlasová, (nar. 1961)

1.
Zvony zvoňo na Wiľije, to uz cas,
a tu esce ktošik hybja v pošro̲d nas.
[:A tu esce ktošik ku nom moze priš,
bo při stoľe voľne mjysce ceka dziš.:]

2.
Gviazdka Betlehemska provadž go bez šviat,
coby razem s nami při tym stoľe šad.
[:Přivjydž go tu do nas z tyk daľekik dro̲g,
coby džišok s nami koľendovač mo̲g.:]

3.
Daj mu šviatlo, kje go z dro̲gi zvodži zly,
daj nadžeje kie mu z ocy čeco lzy.
[:Zblondzonemu, zmenconemu pomo̲z iš,
bo dudomu kazdy džišok pragňe přiš.:]