Dobry vjecor, moja ľuba

1.
Dobry vjeco̲r, moja ľuba, dobry vjeco̲r, jak še mas.
A uz sycy povjadajo, ze še mome pogňyvač.
[:Moze še to i tak stač, mozeme še pogňyvač,
bo jak mňe ma šerce ňeboľeč, kek če vidžal s inom stač.:]

2.
Pude ja se do maľařa, co mi jom vymaľuje,
jak me bedže za ňom cľivo, to ši jom pocaluje.
[:Maľař, ňekčal maľovač, maľař ňekčal přyjmovač
a ja skros svojyj džyfcyny mušal zyče zmarnovač.

3.
Přesel rocek i po̲l tora, přisla mila na mo̲j gro̲b
a jak place i nařyka, stoň ze mily, stoň ze mo̲j.
[:Odyjdž z grobu mojego, tyš kohala inego,
ja ši bede tu spocyval eze do dňa sondnego.:]