Daj me, mamo, daj me

vjyrhova

1.
Daj me, mamo, daj me, daj me za ľešnego.
[:Hej, mňe še spodobala fľinte, fľintecka u ňego.:]

2.
Daj me, mamo, daj me, daj me za ľešnego.
[:Hej, mňe še ľešny vidži, ja mu, ja mušim byč jego.:]