Detské muziky

Detské goralské muziky:

Adam Harmata - primáš, Kubica Šimon - basa, Jakub Šprlák - kontra, Kubica Tomáš - kontra, 26.10.2012, 8. 6. 2014

Martin Chovančák (5. ročník) – prímáš, Dučan Greštiak (6. ročník) – kontry, Pavol Greštiak (4. ročník) – basa, Prvé verejne účinkovanie muziky 3. 4. 2001

Od 11. 5. 1997 Jurčiová Zuzana, Jurčiová Renáta s otcom Miroslavom Jurčim. Od 17. 4. 1998 až do apríla 2001 v zložení: Zuzana Jurčiová - prím, Renáta Jurčiová - basa, Marek Kubica - kontra, Karol Šimek - II prim, kontra. 

 


Adam Harmata - prim, Šimon Kubica - basa, Jakub Šprlák - kontry, Tomáš Kubica - kontry
Hladovka 2012


 Ľubomír Harmata - prim, Zuzana Greštiaková - kontry, Dušan Greštiak - kontry, Pavol Greštiak - basa, Hladovka 2004


Pavol Greštiak - basa, Martin Chovančák - prim, Dušan Greštiak - kontry, Hladovka 2002


Zuzana Jurčiová - prim, Renáta Jurčiová - basa, Marek Kubica - kontra,
Ján Šprlák - spev a tanec, Roman Šikyňa - kontra (1998)


Milan Motýľ - tanečník, Karol Harmata - kontry, Ľubomír Harmata - prim, Ľubomír Brnušák - basa, Ján Šimek - kontry,
Veronika Harmatová - speváčka a tanečníčka a vedúci súboru Peter Jurči

 
Ľubomír Harmata - prim, Karol Harmata - kontry, Ján Šimek - kontry, Stanislav Buloň - basa


DFS Goral z Hladovky - muzika súrodencov Brnušákovcov zo Suchej Hory