Detské muziky

Detské goralské muziky

 


DFS Goral z Hladovky v Detve 1977, júl 1997, Účinkovali: Veronika Harmatová (1966, Suchá Hora),
Milan Motýľ (1965, Hladovka - tanečník), Ján Šimek (1961-2004, Suchá Hora, kontry),
Ľubomír Harmata (1966, Hladovka, prim), Stanislav Buloň (1963, Suchá Hora, basa), Karol Harmata (1963, Hladovka, kontry)

Prvé detské muziky sa väčšinou začínali formovať popri Detskom folklórnom súbore Goral v Hladovke. Pomerne veľkú zásluhu na tom mal vedúci súboru Peter Jurči, ktorý vyhľadával prirodzené mladé talenty a učil ich prvým tónom a melódiám a pomáhal zabezpečovať hudobné nástroje. Po prvých zvládnutých melódiách sa títo mladí muzikanti chodili zdokonaľovať ku starším a skúseným muzikantom. Neskôr s deťmi pracoval aj jeho syn Miroslav Jurči a začali sa zapájať ďalší a ďalší. Ľubomír Harmata st, Ľubomír Harmata ml., Adam Harmata, Bratia Kubicovci...
V Suchej Hore to bol predovšetkým Ján Šimek st., Jozef Červeň, Karol Šimek,...

Niektoré s detských hudieb


Adam Harmata - prim, Šimon Kubica - basa, Jakub Šprlák - kontry, Tomáš Kubica - kontry
Hladovka 2012 (október 2012 - jún 2014)


 Ľubomír Harmata - prim, Zuzana Greštiaková - kontry, Dušan Greštiak - kontry, Pavol Greštiak - basa, Hladovka 2004


Pavol Greštiak (4. ročník) - basa, Martin Chovančák (5. ročník) - prim, Dušan Greštiak (6. ročník) - kontry, Hladovka 2002 - prvé verejne účinkovanie muziky 3. 4. 2001


Zuzana Jurčiová - prim, Renáta Jurčiová - basa, Marek Kubica - kontra,
Ján Šprlák - spev a tanec, Roman Šikyňa - kontra (1998) 

Od mája 1997 - Jurčiová Zuzana, Jurčiová Renáta s otcom Miroslavom Jurčim, neskôr, od 17. 4. 1998 až do apríla 2001 v zložení: Zuzana Jurčiová - prím, Renáta Jurčiová - basa, Marek Kubica - kontra, Karol Šimek - II prim, kontra, ktorý vystriedal Romana Šikyňu. 

V roku 1984 hrávala detská goralská muzika v Hladovke v zložení: Anežka Kozerová, 13 rokov, (1., 6) – prím, Daniel Hubjak, 15 rokov – prím, Dušan Škvarek, 14 rokov - kontry, Jozef Kubica, 13 rokov – kontry, Ľubomír Jančo, 13 rokov - basa


Milan Motýľ - tanečník, Karol Harmata - kontry, Ľubomír Harmata - prim, Ľubomír Brnušák - basa, Ján Šimek - kontry,
Veronika Harmatová - speváčka a tanečníčka a vedúci súboru Peter Jurči

 
Ľubomír Harmata - prim, Karol Harmata - kontry, Ján Šimek - kontry, Stanislav Buloň - basa


DFS Goral z Hladovky - muzika súrodencov Brnušákovcov zo Suchej Hory