Detské muziky z Hladovky

Detské goralské muziky z Hladovky

 


DFS Goral z Hladovky v Detve 1977, júl 1997, Účinkovali: Veronika Harmatová (1966, Suchá Hora),
Milan Motýľ (1965, Hladovka - tanečník), Ján Šimek (1961-2004, Suchá Hora, kontry),
Ľubomír Harmata (1966, Hladovka, prim), Stanislav Buloň (1963, Suchá Hora, basa), Karol Harmata (1963, Hladovka, kontry)

Prvé detské muziky v Hladovke sa väčšinou začínali formovať popri Detskom folklórnom súbore Goral v Hladovke. Ich členmi boli nielen deti z Hladovky, ale aj zo Suchej Hory. Pomerne veľkú zásluhu na tom mal vedúci súboru Peter Jurči, ktorý vyhľadával prirodzené mladé talenty a učil ich prvým tónom a melódiám a pomáhal zabezpečovať hudobné nástroje. Po prvých zvládnutých melódiách sa títo mladí muzikanti chodili zdokonaľovať ku starším a skúseným muzikantom. Neskôr s deťmi pracoval aj jeho syn Miroslav Jurči a začali sa zapájať ďalší a ďalší. Ľubomír Harmata st, Ľubomír Harmata ml., Adam Harmata, Bratia Kubicovci...
V Suchej Hore to bol predovšetkým Ján Šimek st., Jozef Červeň, Karol Šimek,...

Niektoré s detských hudieb


Adam Harmata - prim, Šimon Kubica - basa, Jakub Šprlák - kontry, Tomáš Kubica - kontry
Hladovka 2012 (október 2012 - jún 2014)


 Ľubomír Harmata - prim, Zuzana Greštiaková - kontry, Dušan Greštiak - kontry, Pavol Greštiak - basa, Hladovka 2004


Pavol Greštiak (4. ročník) - basa, Martin Chovančák (5. ročník) - prim, Dušan Greštiak (6. ročník) - kontry, Hladovka 2002 - prvé verejne účinkovanie muziky 3. 4. 2001


Zuzana Jurčiová - prim, Renáta Jurčiová - basa, Marek Kubica - kontra,
Ján Šprlák - spev a tanec, Roman Šikyňa - kontra (1998) 

Od mája 1997 - Jurčiová Zuzana, Jurčiová Renáta s otcom Miroslavom Jurčim, neskôr, od 17. 4. 1998 až do apríla 2001 v zložení: Zuzana Jurčiová - prím, Renáta Jurčiová - basa, Marek Kubica - kontra, Karol Šimek - II prim, kontra, ktorý vystriedal Romana Šikyňu. 

Okolo roku 1982 hrávala detská goralská muzika v Hladovke v zložení: Anežka Kozerová, 13 rokov, (1., 6) – prím, Daniel Hubjak, 15 rokov – prím, Dušan Škvarek, 14 rokov - kontry, Jozef Kubica, 13 rokov – kontry, Ľubomír Jančo, 13 rokov - basa. Spolu sa v roku 1982 zúčastnili nahrávania LP platne pod názvom Od píšťalky k husličkám (v štúdiu Čs. rozhlasu v Banskej Bystrici pre Folklórny festival Východná.)

 
Spieva osem dievčat DFS Goral z Hladovky. Sóla spievajú Leopold Kovalík (13 ročný) a Roman Kadlubiak (13 ročný)
(1. Tancovali zbjnicy v tyj graľskyj pivňicy, 2. Zbjecki – Odpad listek od buka, 3. Hodž by šče mi grali do samyj soboty, 4. Zagrajče, muzycy, ňesanujče smycka, 5. Tačicku, mamicko, kožicka v ogrodže, 6. Muzyka, muzyka, graľska muzyka)

 


Milan Motýľ - tanečník, Karol Harmata - kontry, Ľubomír Harmata - prim, Ľubomír Brnušák - basa, Ján Šimek - kontry,
Veronika Harmatová - speváčka a tanečníčka a vedúci súboru Peter Jurči

 
Ľubomír Harmata - prim, Karol Harmata - kontry, Ján Šimek - kontry, Stanislav Buloň - basa


DFS Goral z Hladovky - muzika súrodencov Brnušákovcov zo Suchej Hory